Ny nasjonal konferanse: Krafttak for mangfold

NUK_mangfold_web.jpg

Caption 
Innledere ved NUK konferansen Krafttak for mangfold i Bodø november 2020

26. november 2020 arrangerer Festspillene i Nord-Norge og NyUngKunst (NUK) en nasjonal konferanse i Bodø der vi skal diskutere hvordan kunst- og kulturfeltet kan og bør jobbe sammen for å åpne kunstverdenen for flere og ulike utøvere. Vi ønsker ledere, kunstnere, fagpersoner og fasilitatorer fra hele feltet velkommen!  

Kunst- og kulturfeltet har lenge hatt fokus på mangfold. Samtidig forblir kunstverden stadig lukket for mange utøvere til tross for at det finnes kompetanse og mennesker som kan bistå i utformingen av inkluderende kunstprosjekter og praksiser. 

Hvordan kan kunst- og kulturfeltet på tvers av fagfunksjoner og fokusområder jobbe sammen for å gjøre et krafttak for mangfold mulig? 

Krafttak for mangfold – fra festtale til virkelighet er en konferanse for ledere og fasilitatorer i kunst- og kulturfeltet; for de som jobber med og rekrutterer barn- og unge i alle former og fasonger, og for de som senere skal ta imot disse ungdommene i det profesjonelle liv. 

Konferansen vil innledningsvis rette blikket mot utøvere med kroppslige og kognitive funksjonsvariasjoner, før vi gjennom diskusjoner og samtaler jobber oss frem til noen konkrete handlinger og strategier for et rikere kunst- og kulturliv.  

Leder for Nordic Black Theatre og vinner av Kulturrådets ærespris 2020, Cliff Moustache og prosjektleder for NyUngKunst, Tine Skjold er KeyNote Speakers; stipendiat ved Norges Arktiske Universitet, avdeling vernepleie, Nanna Kathrine Edvardsen og filmskaper Bård Kjøge Rønning holder innlegg og prosjektleder for Balansekunst, Victoria Øverby Steinland, vil lede diskusjoner og samtaler:

- Hvilke barrierer finnes på arbeidsstedet den enkelte konferansedeltaker representerer? 

- Hva kan vi, uavhengig av manglende finansieringsmuligheter og strukturer, gjøre for å løse opp i barrierer og ekskluderingsprinsippet på stedet vi jobber?

Vi ønsker velkommen til en dag hvor man kan møtes for å få informasjon og inspirasjon, til å utvide nettverket og horisonten sin; til å tenke nytt om hvem gode samarbeidspartnere kan være og til å formulere noen strategier og handlinger for arbeidet videre. 

Les mer og meld deg på her