Ny podcast lanseres i dag: Inclusive Art Podcast

Tine Skjold fra NUK og Nanna Edvardsen fra UiT står bak den nylanserte Inclusive Art Podcast.

I dag er den internasjonale dagen for personer med funksjonsnedsettelser, som vi markerer sammen med UiT og NUK ved å lansere vår helt nye podcastserie: Inclusive Art Podcast. Nå er den første episoden ute!

Kunst og funksjonsmangfold

Denne rykende ferske podcastserien skal handle om kunst og funksjonsmangfold. Målet med podcasten er å styrke det kulturelle demokrati og bidra til likestilling på kunst og kulturfeltet. Podcasten ledes av prosjektleder for NUK, Tine Skjold og stipendiat i kulturdeltakelse ved institutt for vernepleie ved UiT, Nanna Kathrine Edvardsen.

- Det siste året har vi vært i dialog med flere kunstnere som opplever funksjonshemming, og kunstinstitusjoner nasjonalt som alle melder om det samme; vi trenger å dele erfaringer og øke kompetansen på dette feltet. Kunsten er et ytringsrom, og vi har et ansvar for å sikre at alle har tilgang. Med denne podcasten håper vi å bidra til økt likestilling uavhengig av funksjonsevne - også på scenen, sier Skjold.

- Med denne podcasten får vi muligheten til å avmystifisere inclusive art, spre kunnskap og innsikt, samt dele erfaringer om hva som faktisk fungerer fra ungdomsfestivalen NUK hvert år, utdyper Edvardsen.

Historisk og forskningsmessig overblikk

Dagens episode tilbyr et historisk, forskningsmessig overblikk over feltet kunst og funksjonshemming i Norge siden slutten av 90-tallet, samt diskusjon av status quo i feltet. Gjestene er foregangsforskere og professorer på kunst og funksjonsmangfoldsfeltet, Rikke Gürgens Gjærum og Tone-Pernille Østern. 

- Podcasten er viktig fordi vi med den når hele befolkningen og ikke kun de som leser forskningsartikler. UiT har som mål å bidra til et mer inkluderende og bærekraftig samfunn. Podcastsamarbeidet mellom Festspillene i Nord-Norge og UiT er er glimrende eksempel på det, sier Gjærum.

Dagen for personer med funksjonsnedsettelser skal bidra til bevisstgjøring om situasjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne og stimulere til tiltak som kan gi like muligheter til alle mennesker – uansett funksjonsevne.

Hør første episode her: bit.ly/inclusiveartpod

Inclusive Art Podcast av NUK, Festspillene i Nord-Norge og UiT