Open Call - inclusive art

2018.06.30.nuk_.foto-may-kristin-klausen.jpg-12.jpg

Caption 
NUK 2018 - Robbery, Lost and Found Productions - May Kristin Klausen

Festspillene i Nord-Norges kunstfestival for unge, NyUngKunst, søker prosessbaserte kunstprosjekter gjennom Open Call – Inclusive Art med frist 15. oktober 2020. Prosjektene og kunstnere vil få en unik mulighet til å skape kunst sammen med en deltakergruppe bestående av unge mennesker med kroppslige og kognitive funksjonsvariasjoner under Festspillene i Nord-Norge 2021.

I vurderingen av søknadene vil vi særlig se etter prosjekter

… der deltakerne har en sentral og samskapende rolle i det kunstneriske arbeidet.

… som viser ideer til hvordan man vil ivareta deltakernes mangfoldige uttrykk.

… som er åpne, modige og utforskende når det kommer til form, innhold og plattform for samskaping/visning. 

Vi oppfordrer til sjangeroverskridende samarbeidsprosjekter, og er åpne for et bredt spekter av kunstneriske uttrykk. 

Gjennomføringen av prosjektet må ha en varighet på 6 dager og skje under Festspillene/ NUK 2021 (21.-26.Juni). Kunstnerne som leder prosjektene må bo eller jobbe i Norge, og minst èn av kunstnerne i prosjektet må være norsktalende. Samarbeidspartnere kan bo i andre land, men deres arbeid må kunne utføres via digitale plattformer. Ingen av kunstnerne trenger erfaring med Inclusive Art, men man må være villig til å inngå i tverrfaglige samarbeid med andre der målet er å styrke den enkelte deltakers mulighet for samskaping. 

En arena for kunstnerisk utforsking

Prosjektene som inngår i Open Call – Inclusive Art mottar støtte til honorar og teknisk gjennomføring. Konseptskisser og ideer sendes inn via skjema. Full prosjektbeskrivelse er ikke nødvendig, men vi ønsker en beskrivelse av idè og retning, samt en skisse på budsjett. Dersom man har spørsmål vedørende budsjett og finansiering, ta kontakt med produsent for NyUngKunst, Tine Skjold.

Festspillene i Nord-Norge skal være en residens for kunstnerisk utforskning og nyskaping. Vi ønsker å være modige, innovative og utfordrende, samt å støtte prosjekter som er tett knyttet til den kunstneriske prosessen. Gjennom Open Call – Inclusive Art tilbyr vi muligheten til å utvikle prosjektene i dialog med andre kunstnere og fagpersoner som har erfaring med inkluderende kunstprosesser. Vi ønsker derfor å åpne for dialog på et tidlig tidspunkt i utviklingsprosessen.

Siste frist for innsendelse av prosjektforslag er 15. Oktober 2020.

Fokusområder

Prosjekter som oppfyller noen av disse fokusområdene blir prioritert. Så lenge prosjektene er åpne nok til å kunne samskapes med en sammensatt deltakergruppe, er det ikke nødvendig å oppfylle alle punktene på listen:

  • Community-basert
  • Immersive-art
  • Stedspesifikk
  • Fullstendig digital gjennomføring eller digitale komponenter
  • Sjangeroverskridende

Om NyUngKunst (NUK)

NUK – NyUngKunst er en av Norges viktigste arenaer for utviklingen av Inclusive Art. Festivalen er et unikt kunst- og kulturtilbud for nordnorsk ungdom, og tar imot mellom 100-150 deltakere som møtes på tvers av kjønn, religion, etnisitet og funksjonsevne for å skape kunst sammen med og under ledelsen av profesjonelle kunstnere.  

NUK skal være arenaen der avtrykket og effekten av den kunstneriske prosessen skaper reel forskjell i deltakernes liv og på et samfunnsmessig nivå skaper økt toleranse, engasjement og felles verdier. Vi søker kunstnere og kunstprosjekter som går i dialog med disse målene og som sammen med våre unge skaper kunst som flytter grenser!

Link til registreringsskjema

Spørsmål? Ta kontakt med produsent for NyUngKunst, Tine Skjold.