Open Call kunstneriske prosjekter

love-and-the-ocean_catharina-natalie-wandrup.jpg

Love and the ocean av Lost and found productions har urpremiere på Festspillene i Nord-Norge 2019. Foto: Catharina Natalie Wandrup
Love and the ocean av Lost and found productions har urpremiere på Festspillene i Nord-Norge 2019. Foto: Catharina Natalie Wandrup

Festspillene i Nord-Norge inviterer kunstnere til å søke om støtte gjennom Open Call fra 8. juli, 2019. 

Her kan du søke (frist 1. oktober 2019)

Et viktig formål for Festspillene i Nord-Norge er å stimulere til nyskaping og nye samarbeid innen nordlig kunst og kultur. Med denne Open Call-ordningen ønsker Festspillene å åpne for dialog på et tidligere tidspunkt i utviklingsprosessen. Festspillene satser på co-produksjoner, og med dette ønsker vi å synliggjøre vår rolle som potensiell co-produsent og muligheten for produksjonstilskudd til det frie felt i nord.  

For å få inn nye prosjektideer på et tidligere stadie innfører vi nå utlysninger via "open call" for nye prosjekter innen alle kunstuttrykk. Prosjektet skal ha premiere på Festspillene 2021 eller 2022, og får muligheten til en prosessvisning eller tilsvarende i 2020. I vurderingen av aktuelle prosjekter vil turneplaner regionalt eller internasjonalt tillegges vekt. Open call for produksjonsstøtte er åpen fra 8. juli. Vi oppfordrer særlig til nyskapende, sjangeroverskridende samarbeidsprosjekter på tvers av Arktis til å ta kontakt. På årets utlysning ser vi særlig etter produksjoner med utgangspunkt i et sjangeroverskridende uttrykk, også for barn og unge som målgruppe.

Ønsker å nå ut til flere

Prosjektene som inngår i Open Call kan motta ulike typer støtte, avhengig av prosjektets behov og mulige øvrige samarbeidspartnere/ finansiører.  Konseptskisser og ideer sendes inn via skjema. Full prosjektbeskrivelse med budsjett er ikke nødvendig, men vi ønsker en beskrivelse av idé og retning.

Mentoring

I samarbeid med Talent Norge og Sparebank1 Nord-Norge tilbyr Festspillene i Nord-Norge fra høsten 2019 et nytt mentorprogram for prosjektene som inngår i «open call». Mentorene er internasjonale kunstnere eller programmerere/kuratorer, og håndplukkes til prosjektene av Festspillene i Nord-Norge sammen med kunstnerne i «open call»-prosjektene. Mentorene følger prosessen hele tiden og møter kunstnerne 4-6 ganger under utviklingen, enten personlig eller via Skype etc.

Siste frist for innsendelse av prosjektforslag er 1. oktober 2019, men det vil være rom for dialog om mulige prosjekter allerede i august/september 2019.

Dette ser vi etter

  • Arktisk produksjon
  • Regionalt og/eller internasjonalt samarbeid
  • Sjangeroverskridende
  • Nyskapende
  • Kunst for barn og unge