Rekordår for Festspillene i Nord-Norge

De 54. Festspilllene i Nord-Norge er over og har i år hatt tidenes største billettsalg med en totalomsetning på over 2,5 millioner kr. Rundt 250 arrangement er gjennomført, over 700 artister har bidratt, og ca 30 000 publikummere har opplevd kunst, samtaler og faglig innhold over 8 dager.

- Det er tidenes beste festspill! Kunstnerisk, økonomisk og organisatorisk har det vært stor suksess.Vi har opplevd en utrolig støtte fra årets festspillpublikum, sier Festspilldirektør Maria Utsi.

Kunst og akademia

Et sterkt fokus i år var møtet mellom kunst og akademia. Festspillenes samarbeidspartner UiT Norges Arktiske Universitet feirer 50-års jubileum og hos Festspillene tok feiringen form av en rekke store arrangement. Blant annet forvandlet årets Festspillutstilling Galleri Nord-Norge til et kunstnerisk laboratorium der kunst og vitenskap møtes. På Institutt for Natur og Kunst var det pågående aktivitet hele uka og publikum ble invitert inn i prosessene og samtalene. Utstillingen samlet 17 kunstnere og fagpersoner og er med det en av Festspillenes største utstillingssatsinger noensinne. 

- Årets Festspillutstilling har skapt interesse både nasjonalt og internasjonalt, og har også fått en fantastisk respons fra publikum, som har deltatt i prosessene og engasjert seg i prosjektene som pågikk, forteller Utsi. 

Nord-Norge redder verden. Litt.

Også Den akademiske konklaven var et av prosjektene Festspillene og UiT samarbeidet om. Forskere fra UiT med spisskompetanse innen ulike fag ble, sammen med gjester, innesperret i et tomt butikklokale. De slapp ikke ut før de kom med konkrete forslag til hvordan Nord-Norge kan skape en bærekraftig framtid i, for og fra landsdelen. 

- De konkrete løsningene som kom fra dette var alt fra krillburgere og algepølser til nye faglige og sosiale møteplasser. Men det som kanskje var minst like viktig med dette prosjektet var ikke det konkrete resultatet, men at professorer og fagfolk kom ut av sine akademiske siloer og snakket sammen på tvers av fagdisipliner og interesser, sier Utsi.

Debatt og samtale

Temaet for årets Nordnorsk Debatt LIVE var makt i ulike former. I samarbeid med mediehuset Nordlys var det en usedvanlig sterk rekke debattanter som inntok Harstad i festspilluka. Tema for debattene var stormakt, mediemakt, avmakt, kjønnsmakt og definisjonsmakt, og debattene var elementer i et fag- og dialogprogram som var større og bredere enn noensinne. 

Nyskapende kunst

Festspillene fortsatte i år å foredle sin viktigste oppgave: å stimulere til nyskapning og nye samarbeid i nord, og i 2018 presenterte vi hele 20 urpremierer innen musikk og scenekunst. Inspirert av det gamle samiske konseptet for samarbeid mellom kyst og vidde, fortsatte vi med kunstneriske møter mellom artister på tvers av nord, som sammen skaper ny musikk og nye fortellinger, i det vi kaller Verdde Sessions.Årets program inneholdt også tre store musikalske bestillingsverk: Solnatt – Beaiveidja, 3 x Bremnes: Eternitt og RO/URO av Marthe Valle. 

- Årets tre bestillingsverk ble en musikalsk maktdemonstrasjon! Målet er at det inspirerer til ytterligere nyskaping og at våre nordlige historier blir formidlet i enda større grad enn tidligere, sier den svært fornøyde festspilldirektøren. 

Festspillprofil: Joar Nango

Også årets Festspillprofil, Joar Nango, utfordret kunstens rammer da han i sitt profilprosjekt så på samisk arkitektur i et samtidsperspektiv. Som en del av prosjektet initierte Nango etableringen av Sámi Arkiteakta Searvi (SAS), den første samiske arkitektforening. Et annet av tiltakene i festspillprofilprosjekt var å bygge et nomadisk møterom i Harstad i form av en ny variant av den tradisjonelle gjeterhytta, gumpi, sammen med et utvalg kunstnere og håndverkere fra Sápmi og Nord-Sverige og Nord-Norge. Gumpien skal etter festivalen fylles med bøker og fungere som et bibliotek som inviterer til samtale og diskusjon.

- Årets profilprosjekt beredte virkelig ny grunn for helt nye dialoger innen samisk samfunnsutvikling. Prosjektet stiller viktige spørsmål om hvordan arkitektur representerer oss og legger premisser for samisk selvforståelse og framtid. Aldri tidligere har samisk arkitektur blitt drøftet på denne måten, forteller Utsi.

Barnas Festspill

Barnas Festspill inneholdt i år et rikt utvalg forestillinger som var tilpasset aldersgrupper fra spedbarn opp til tenårene. Festspill for barn inneholdt også flere spennende verksteder og selvfølgelig SNN-parken, som i år har hatt daglige konsepter og forestillinger med kompaniet Closetland.

- Vi er veldig opptatt av at barn skal få oppleve kunst og kultur av høy kvalitet, og som et resultat av at Sparebank1 Nord-Norge kjøper alle barnebillettene var også i år alle forestillinger gratis for barn under 12 år, forteller Utsi.

Over hundre frivillige har stått på dag og natt med billettsalg, transport, rigg, artistpleie og catering, og sikret fantastiske tilbakemeldinger fra både publikum og artister i løpet av den 8 dager lange festivalen.

Festspillene i Nord-Norge 2018 gikk av stabelen fra 23. juni - 30. juni. Neste års festspill arrangeres fra 22. juni – 29. juni 2019.