Runa Borch Skolseg har skrevet Årets kritikk

Runa Borch Skolseg har skrevet årets kritikk. Foto: Ida Gøytil

Årets kritikk 2023/2024 er Runa Borch Skolseg: «Alt er ikke gratis», publisert på nettstedet Scenekunst 21. desember 2023.

For dette mottar Skolseg et reisestipend på kr 15 000. Vinneren ble annonsert under Festspillene i Nord-Norge i dag, mandag 24. juni.

Utdelingen av Årets kritikk arrangeres av Norsk kritikerlag i samarbeid med Festspillene i Nord-Norge (FiNN) og Norsk teater- og orkesterforening, som bekoster henholdsvis stipendet og juryutgiftene. Juryen er utpekt av arbeidsutvalget i Kritikerlagets seksjon for teater, musikk og dans, samt ett medlem oppnevnt av FiNN og ett medlem oppnevnt av NTO.

Juryens begrunnelse: 

Prisen for Årets kritikk 2023/2024 går til «Alt er ikke gratis», skrevet av Runa Borch Skolseg. Teksten ble publisert på nettstedet Scenekunst 21. desember 2023, og tar for seg Det Norske Teatrets Scene 3-prosjekt Alt er gratis. Vinneren er en skarp og gjennomarbeidet kritikk på flere nivåer, som skilte seg ut i et sterkt felt av kandidater med samme ambisjon om å bidra til debatten om aktuelle kulturpolitiske temaer og de mer overordnede utfordringer norsk scenekunst står overfor i dag. 

Det løper en engasjert polemikk gjennom teksten, men Skolseg blir aldri dogmatisk – hun stiller snarere litt utålmodige spørsmål: Ble Det Norske Teatrets prosjekt først og fremst et markedsføringsgrep, eller vil det ha gitt et reelt bidrag til en styrking av teatrets samfunnskontrakt? Hun lar seg besnære av overskuddet i prosjektet, men lar seg også irritere av en mangel på både et samlende konsept og et perspektiv ut over dette tiltaket.

Samtidig inneholder teksten solide og presise vurderinger av et større utvalg av både produksjoner og arrangementer som inngikk i satsningen. Her viser Skolseg seg som en markert kritikerstemme med stor kunnskap og en selvfølgelig evne til å beskrive det hun har sett. Men også disse enkeltvurderingene er preget av en forbilledlig åpenhet. Skolseg tillegger gjerne de involverte andre premisser enn hva hun selv har kunnet avlese, uten at det gjør henne mindre klar i sin dom.

I sum gjør årets vinnetekst et særlig vellykket eksempel på hvordan kulturkritiske kommentarer er på sitt beste når anmelderen legger sin kjernevirksomhet – den faglige vurderingen av ett eller flere kunstverk – til grunn for refleksjoner rundt kunstfeltets selvforståelse og sentrale tendenser i rådende kulturpolitikk. 

Teksten kan leses her

De to andre nominerte til Årets kritikk 2023/2024 var:

Ilse Ghekiere: «A Taste of Time»

Norsk Shakespearetidsskrift, 29. januar 2024
Dette er en både inderlig og reflektert tekst, drevet av en undring hos anmelderen i møtet med det hun oppfatter som et særskilt personlig samarbeid mellom danser og koreograf. Gjennom vakre beskrivelser av elementer i forestillingen innlemmer Ghekiere leseren i noen av de spørsmålene hun kom til å stille seg underveis. Samtidig som to sentrale kunstnerskap innen norsk dansekunst trekkes respektfylt frem, reflekterer hun over formspråks levedyktighet gjennom tid, og formidling av dans i moden alder. Og med sin essayistiske tilnærming rammes teksten inn av noen prøvende betraktninger om generasjonsskiller, aldring og ensomhet – i dansekunsten og i dagens samfunn.

Filip Roshauw: «Orkestrale manøvre med lyset på» 

Periskop, 28. september 2023 
Det er et poeng i seg selv når et album for barn vies så stor plass som i denne anmeldelsen. Men når plassen også fylles med slik kunnskap – om sjangeren så vel som om utøverne – og et slikt engasjement, er resultatet en helt unik tekst. Med solid faglighet, et kritisk blikk, samt et rikt og referansespekket språk, leder Roshauw oss entusiastisk gjennom plata spor for spor. Han møter verket med både åpenhet og alvor, samtidig som han har en leken form som både kler materialet og skaper lyttelyst. Dette er en anmelder med en bemerkelsesverdig evne til å formidle både begeistring og respekt.  

Juryen har bestått av:

  • Tom Remlov (juryleder), anmelder i Norsk Shakespearetidsskrift
  • Tomine Sandal, teater- og litteraturkritiker
  • Mode Steinkjer, redaktør, kritiker og fjorårets vinner
  • Birgitte Strid, teatersjef ved Nordland Teater, utnevnt av NTO 
  • Eva Svaneblom, dansekunstner, oppnevnt av Festspillene i Nord-Norge