Samarbeid ga bærekraftløft

Som miljøfyrtårn siden 2016 har Festspillene lenge ønsket å ta flere bærekraftige grep om selve festivalavviklingen. Med nye samarbeidspartnere ble årets festival et pilotprosjekt på flere typer bærekraft enn forventet, og har allerede gitt ringvirkninger ut over den rene miljøstatistikken og samtidig styrket gjennomføringen av festivalen.

Ressursfokus resulterte i 98% gjenvinning

Avviklingen av Nord-Norges største kulturarrangement gir naturlig nok en del avfall, og det var fokuset for å få inn en bærekraftspartner blant hovedsamarbeidspartnerne. Ut over den praktiske håndteringen av avfall fra arrangementene var det viktig å få inn kompetanse og innsikt i konsekvensene av valgene som tas i forkant av festivalen. Avfall- og miljøselskapet Østbø kom inn med verdifull innsikt i verdikjeden. Som følge av et tett samarbeid økte sorteringsgraden markant til  69 % og hele 98% gjenvinning når vi inkluderer energigjenvinning. 

- Om vi som festival skal være med inn i fremtiden så må vi forholde oss til bærekraft, og det er viktig for oss å benytte muligheten vi har for å teste innovative løsninger de 8 dagene vi gjennomfører våre arrangement. Sammen med vår bærekraftspartner Østbø fikk vi endelig på plass en god håndtering av vårt festivalavfall med nøyaktig statistikk per arena som gir oss mulighet til å forbedre oss og gir større innsikt i festivalavviklingen. I tillegg har vi fått en partner som deltok aktivt i festivalen og fungerer som en sparringspartner på hele bærekraftsatsingen vår, sier festspilldirektør Ragnheiður Skúladóttir.

Bevissthet gir bærekraftige valg

Festivalteltet Sentralen under oppføring 2022. Foto: Festspillene i Nord-Norge
Caption 
Festivalteltet Sentralen under oppføring 2022. Foto: Festspillene i Nord-Norge

I samarbeid med Østbø ble store deler av verdikjeden og innkjøpene vurdert på en ny måte. Festivalen fikk innsikt i en større del av syklusen, og sa seg ikke fornøyd med å bare sortere. Sammen med bærekraftkonsulent Manuela Frete fra Harstad kommune fikk festivalen et eksternt blikk på festivalavviklingen som var svært nyttig i forberedelsene til festivalen.

- Festspillene i Nord-Norge var en interessant samarbeidspartner for oss fordi det ikke ble et ensidig fokus på sortering, men et genuint fokus på å sette et så lite fotavtrykk som mulig. Det gjorde at vi sammen kunne ha et flerdimensjonalt fokus i forkant av festivalen. Vi kunne redusere det totale avfallet, se på muligheter for gjenbruk og selvfølgelig sortere det som ble igjen. Det meste av avfallet vi håndterer går til gjenvinning, noe som fører til gode miljøresultater. Restavfallet er ikke noe unntak. Vårt restavfall blir brukt til energi hos Norcems anlegg og erstatter kull, så også restavfallet gir en positiv total miljøeffekt, forteller Dordi Snefjellå fra Østbø.

Strategien som Festspillene i Nord-Norge benyttet gjennom forberedelsene ble bygget rundt 3 hovedområder; Reduser, sorter og gjenbruk.

- Dette arbeidet har gitt oss nye perspektiv på ressursene vi benytter, og mulighetene vi kan se i dem. Et viktig perspektiv vi har tatt inn er at det skal være minst mulig avfall etter festivalen – eventuelle rester av tekstiler eller materiell skal gjenbrukes, eller vi skal velge løsninger som er designet til gjenbruk. Jo mer vi klarer det, jo mer bærekraft er det i det. Det inspirerte til å ta dette videre også til prosjekter vi hadde planlagt til festivalen, og da særlig Sentralen, der vi kan bruke vegger og møbler igjen takket være vårt samarbeid med Seaworks i Harstad, forteller markeds- og kommunikasjonssjef Victoria Bakken.  

Gjenbruksmaterialer ga rom for samarbeid

Tegningene fra Erlikpluss i Gratangen i bruk under prosjektet. Foto: Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen
Caption 
Tegningene fra Erlikpluss i Gratangen i bruk under prosjektet. Foto: Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen

Et av de største satsingsområdene under årets festival var festivalteltet Sentralen. Sammen med Framtiden i våre hender ville Festspillene benytte overskuddsmateriell fra byggebransjen, noe Peab Bjørn Bygg gjerne ville bidra til. Sammen med tegninger fra Gratangenfirmaet Erlikpluss, nye materialer fra Monter, resirkulert trevirke fra Østbø, lærlinger fra Peab Bjørn Bygg og elever fra Stangnes videregående skole ble prosjektet både bedre, mer inkluderende og verdifullt enn det ellers ville blitt. Resultatet var at alle veggene til Sentralen ble bygget av lærlinger og elever, en verdifull erfaring for både deltakerne og Festspillene som initiativtaker og prosjekteier.

- Samarbeidet ga nytt liv til materiell fra et konkret byggeprosjekt, som setter fokus på en utfordring vi i Peab Bjørn Bygg ønsker å bidra mer til, nemlig å ikke bare øke sorteringsgraden fra byggeplassen, men også redusere mengden avfall. I dette tilfellet fikk vi også samlet alle lærlingene på tvers av våre ulike prosjekter til spennende dager i Harstad i forkant av Festspillene. Dette ser vi er noe som øker samholdet og trivselen blant lærlingene, som jo tross alt er en av våre viktigste ressurser, forteller distriktssjef i Peab, Rune Stenberg.

Lærlinger fra Peab Bjørn Bygg. Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen
Caption 
Lærlinger fra Peab Bjørn Bygg. Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen