Samtale Festspillutstillingen: Feminisme i kunsten

collage_feminismeikunsten.jpg

Caption 
Feminisme i kunsten: Ingeborg Annie Lindahl, Jérémie McGowan, Hanne Hammer Stien, Sigrun Åsbø, Sabrina Van der Ley

I forbindelse med Festspillutstillingen 2020 - Vatn og olía inviterer vi til en samtale om feminisme i kunsten søndag 4. oktober kl 14. Her får du perspektiver fra kurator Ingeborg Annie Lindahl, Hanne Hammer Stien (UiT), Jérémie McGowan, Sabrina Van Der Ley (STMU) og Sigrun Åsebø. ⁠

Samtalen vil dreie rundt følgende spørsmål;
[✨] Hva er feminisme i dag, og hva er kunstnerens rolle i kampen om rettigheter og likestilling? 
[✨] Hvilken rolle spiller kjønn i kunsten? 
[✨] Hvorfor benyttes merkelapper som kvinnelig kunstner etc.? 
[✨] Hvordan forholder vi oss til kunstnere, får kvinnelige kunstnere lik oppmerksomhet som sine mannlige kolleger?
[✨] Hvordan komme videre og ikke undertrykke andre minoriteter?

Sigrun Åsebø

Førsteamanuensis i kunsthistorie ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) ved Universitetet i Bergen. Hun forsker gjennomgående på feminisme, kjønnsteori og spørsmål om kvinnelige kunstnere i et historisk og samtidig perspektiv. Åsebø var, sammen med Ulla Angkjær Jørgensen, initiativtaker til Nordisk nettverk for likestilling og mangfold i kunstmuseene (finansiert av Kulturrådet m.fl. 2015-18), og sammen leder de to forskningsprosjektet The Feminist Legacy in Art Museums (FLAME) som er finansiert av Norges forskningsråd og skal gå 2020-24. Gjennom empiriske og teoretiske studier av feministisk kunst og utstillingspraksis, kjønn og samlingsforvaltning, skal prosjektet synliggjøre og bidra til kritiske perspektiver på  den tidlige kvinnebevegelsens og feminismens betydning både for kunst- og museumsfeltet i Norge. Åsebø arbeider også som kunstformidler og kritiker. 

Hanne Hammer Stien

Førsteamanuensis ved Kunstakademiet og visedirektør for utdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag. Hennes forskningsinteresser er museologi, fotohistorie og fototeori, samtidskunst og samisk kunst. Sammen med Merete Jonvik, Eivind Røssaak og Arnhild Sunnanå har Stien blant annet skrevet Kunst som deling. Delingens kunst (2020 Fagbokforlaget). Stien har også en kuratorisk praksis, og har arbeide spesielt med kunstprosjekter i det offentlige rom. Hun sitter blant annet i FoU-utvalget til Norsk kulturråd, styret til Norsk kuratorforening, er medlem av det kunstneriske rådet til LIAF (Lofoten International Art Festival) og er styreleder i Kunstkritikk. Stien er ellers med i den UiT-baserte forskningsgruppen Worlding Northern Art (WONA).

Sabrina van der Ley 

Direktør for Sør-Troms museum i Harstad. Nederlandsk kurator og avdelingsdirektør for samtidskunst på Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Hun kom til Nasjonalmuseet i mai 2011 fra stillingen som sjefkurator for samtidskunst på Kunsthalle Hamburg. Tidligere hadde hun hatt stillingen som leder av kunstmessen Art Forum Berlin og kurator for Hoffmann-samlingen i Berlin. Hun er utdannet kunsthistoriker, med tysk litteratur og lingvistikk i fagkretsen. Hun har blant annet vært kurator for Inside Outside Architecture i 2014, I Wish This Was a Song i 2013 og Ufullførte reiser i 2012, alle på Nasjonalmuseet, avdeling samtidskunst. 

Jérémie McGowan

Jérémie er kunstner og designer med doktorgrad i kunsthistorie og -teori fra University of Edinburgh. Han er interessert i måten design kan brukes som verktøy for kritisk tenkning, spekulasjon, fiksjon og samfunnsengasjement. Med internasjonal bakgrunn innen design, kunst, forskning, undervisning og kuratering, har Jérémie tidligere vært blant annet direktør på Nordnorsk Kunstmuseum, seniorkurator ved Nasjonalmuseet, og førsteamanuensis på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Ingeborg Annie Lindahl

Kurator for Festspillutstillingen 2020 "Vatn og olia", og er billedkunstner, kurator, KORO-konsulent, og medlem i NBK, UKS, NNBK og Tegneforbundet. Hun er utdannet fra Kunst og designhøgskolen i Bergen og Kunstakademiet i Tromsø.