Ungkunst: Nomadisk utstilling til Harstad i 2022

vinnere_ungkunst_2022_ekkoekko.jpg

Kathleen Helleland, Hanna Halsebakke og Tuva Saltermark har vunnet ungkunststipend fra Festspillene i Nord-Norge med sitt prosjekt "EKKO EKKO"

«EKKO EKKO» er det første prosjektet for 2022 som har mottatt Festspillene i Nord-Norges Ungkunststipend. 3 kunstnere skal sammen med publikum skape et tverrfaglig kunstprosjekt med fokus på havet, utformet som en nomadisk utstilling.

- Vi mottok 15 svært gode søknader i år, og juryen til ungkunststipendet 2022 har valgt to spennende prosjekter fra kunstnere som vi har stor tro på. Prosjektene er både sjangeroverskridende og veldig aktuelle i vår samtid. Jeg gleder meg til å følge prosessen og se resultatet neste juni, sier festspilldirektør Ragnheiður Skúladóttir.

Fra Brønnøysund til Harstad

Reisen starter i Brønnøysund og gruppen vil stoppe ulike steder langs kysten på veien til Harstad. Man vil kunne følge reisen via loggføring på gruppens nettside og her se inntrykkene som blir samlet opp langs nordnorske og samiske kystsamfunn. Publikum vil kunne delta på verksteder der man bl.a. kan trykke gelétrykk med sjøgress, spise tang man har plukket selv og se utstilling med undervannsvideoer. Prosjektet legger opp til samtaler, på tvers av generasjoner og opphavssted, knyttet til havets betydning.

- Denne muligheten til å jobbe interdisiplinært er noe vi har lengtet etter i hvert vårt felt. Ungkunststipendet gir en fantastisk mulighet til å kunne utvide våre personlige samtaler om miljø, marine økosystemer i arktis og over alt - vår kjærlighet til havet. Vi ønsker å synliggjøre det usynlige i samlende møter med publikum. Å bryte havoverflaten for å kollektivt undre oss over havets mysterier, og lære mer om de livsviktige organismene som lever der. Vi ønsker å forstå hva slags betydning havet har for ulike mennesker, og hvilke visjoner som er blant oss for havets fremtid. Kunst har egenskapen til å få folk til å reflektere sammen, og dette håper vi prosjektet kan bidra til, sier kunstnerne Hanna Halsebakke, Tuva Saltermark og Kathleen Helleland.

Sterk lokal forankring i Brønnøysund

Lokalt i Brønnøysund er også Havglede Brønnøy en viktig samarbeidspartner. Dykkerne og biologistudentene Sebastian Strand og Kari Johanne Aglen deltar også i selve kunstprosjektet. Kollektivet arrangerte allerede i sommer en havdag i Brønnøysund, som bidro med viktig innsikt om havet. En slik havdag knyttet til kunstutstillingen vil også arrangeres i 2022, og denne lokale tilknytningen er et viktig utgangspunkt for «EKKO EKKO».

- En del av ungkunststipendet har vi satt av til fridykkeutstyr som skal kunne brukes av Havglede Brønnøy og Brønnøy Sjøsportklubb, for at flere skal få muligheten til å prøve seg på dykking uten å måtte gå til innkjøp av utstyr selv, og sånn at de kommende Havdagene har plass til flere flere deltakere, forteller Tuva Saltermark.

Nyskapende kunstprosjekt

Festspillene i Nord-Norge har siden 1997 utlyst stipend til unge kunstnere. Målet er å få frem nye ideer og nyskapende kunstprosjekter blant unge kunstnere i nord. «EKKO EKKO» er et av to prosjekter som er valgt ut blant 15 søknader, og vil ha premiere på Festspillene i Nord-Norge 2022. Festspilldirektøren synes det er spesielt interessant at publikum får en aktiv rolle i dette prosjektet.

- «EKKO EKKO» er et nyskapende kunstprosjekt med høy relevans for tiden vi lever i. Festspillene ønsker i de kommende årene å jobbe tett opp mot og med publikum, og her er dette prosjektet et strålende eksempel på nettopp dette. Når prosjektet i tillegg forholder seg til havet ved å seile mellom Bodø og Harstad, knyttes det til en stor del av landsdelen, og blir derfor ekstra spennende for oss, sier Skúladóttir.

Kunstnerne bak prosjektet

Kathleen Helleland (f.1994) er utdannet gartner og studerer nå biologi ved Norges Arktiske Universitet. Hun har arbeidet med formidling om klima og miljø i Nord-Norge gjennom workshops og forelesninger der fokuset er at forskning skal bli mer tilgjengelig og flette det inn i menneskers personlige forhold til naturen. Hun har før dette studert billedkunst ved Engelsholm Højskole i Danmark og utviklet kunstnerskapet videre på Gerlesborgskolen i Bohuslän, der spørsmålet om enkeltindividet i større sammenheng var et gjennomgående tema. Hun vil bidra med kunnskap fra forskning, kjærlighet for de nordlige økosystemer, og interessen for havet som både ressurs og uutforsket univers. 

Tuva Saltermark (f.1996) kommer fra en gård i Brønnøysund og arbeider for tiden tverrfaglig med klima og miljø på Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo. Med et fokus på politisk økologi vil hun i prosjektet Ekko Ekko delta med drøftingen av etiske og politiske dilemmaer omkring havet som ressurs. Sammen med andre brønnøyværinger har hun igangsatt kollektivet Havglede i hjembyen sin, som er et møtepunkt for folk som ønsker å være med på å dele aktiviteter, kunnskap og interesse om havet i Brønnøy og omegn. Tuva har studert foto og VJ ved Engelsholm Højskole i Danmark, og dokumenterer gjennom fotografi kystsamfunn i nord, samt observasjoner av marine arter og deres økosystemer langs Nordlands kystlinje. 

Hanna Halsebakke (f.1995) er billedkunstner, og studerer for øyeblikket en mastergrad i grafisk kunst og tegning på Kunsthøgskolen i Oslo. Gjennom poesi, tegning og fiksjon forsøker hun å gå inn en verden der mennesket og andre organismer smelter sammen. Inspirert av økofilosofi og nye grener av økofeminismen utøver hun en praksis med utforskning av bærekraftige metoder å trykke, male og skape med. Hun arbeider gjerne stedsspesifikt og sanker organiske materialer på sine reiser til å lage blekk med. Materialer fra residency-opphold på Engeløya i Steigen denne høsten vil være med å forme den kommende utstillingen på Festspillene. Hun har tidligere stilt ut på bl.a. Akademirommet på Kunstnernes Hus, Kunstplass Contemporary Art (Oslo) og Norske Grafikere.  

«EKKO EKKO» får premiere under Festspillene i Nord-Norge 2022.