Utlysning Ungkunststipend 2020

2018.06.24.sug_foto_renate.jensen-2.jpg

S.U.G. Simulator for undergang og gjenoppstandelse (NO/DK) - ungkunstprosjekt 2018 Foto: Renate Jensen, Harstad Fotoklubb
S.U.G. Simulator for undergang og gjenoppstandelse (NO/DK) - ungkunstprosjekt 2018 Foto: Renate Jensen, Harstad Fotoklubb

Festspillene i Nord-Norge har gjennom 20 år delt ut ungkunststipend til to kunstprosjekter fra eller i tilknytning til landsdelen. Ungkunststipendet har gitt unge kunstnere mulighet til å utvikle prosjekter i stor skala og presentere sitt kunstnerskap for et stort publikum. 

Er du en engasjert, nysgjerrig og nyskapende kunstner under 30? 
Prøver du via kunsten å bearbeide den frustrerende, morsomme og sårbare tiden vi lever i? 
Ser du lokalsamfunnet ditt i sammenheng med verden forøvrig?
Er du en tverrfaglig tenker og skaper?
​Ønsker du å koble ditt arbeid opp mot et større perspektiv?
Da er ungkunststipendet riktig for deg!

Fra 2019 videreutvikles Ungkunststipendet og presenteres sammen med våre samarbeidspartnere Nordnorsk Kunstmuseum, Dansearena Nord og Rytmisk kompetansenettverk Nord (RYK). Alle organisasjoner vil ta del i juryeringen av søkerne og vinnerne vil få tilbud om mentorstøtte fra alle samarbeidspartnerne. I tillegg vil stipendmottaker få tilbud om mentoring innen bedriftsutvikling og økonomi fra vår samarbeidspartner Sparebank1 Nord-Norge (SNN).  

Vi søker nyskapende og modige kunstprosjekter innen alle uttrykk og deler hvert år ut inntil to stipender på  150.000 kroner hver til våre ungkunstnere. 

SØKNADSVILKÅR: 

  • Søkeren må være under 30 år. Hvis det er flere som søker sammen må hovedvekten av søkere være under 30 år. 
  • Prosjektet skal ha tilknytning til Nord-Norge og søkere som bor og virker i landsdelen vil prioriteres. Prosjektet må ha urpremiere under Festspillene i Nord-Norge påfølgende år.
  • Den budsjetterte prosjektstøtten skal dekke alle utgifter til produksjon; preproduksjon, honorarer og andre utgifter som leie av lokale, reise, transport, opphold, diett, teknikk, forsikring etc.
  • Det forventes at ungkunsteren organiserer prosjektet selv, finner egnet lokale, booker reise/opphold og sørger for forpleining for alle involverte. Det oppfordres til å søke ytterligere støttet til prosjektet, men det er ikke et krav.

Ny søknadsfrist: 15. mai - søk her

Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av idéen, detaljert budsjett, fremdriftsplan, markedsplan og informasjon om søkerne/medvirkende.