Vi søker produsent til NUK - NyUngKunst

Har du produsenterfaring og erfaring med å jobbe med ungdom? Vi søker en person for snarlig oppstart som kan ha det overordnede ansvaret for gjennomføringen av årets NUK. Dette innebærer å følge opp kunstnere, deltakere og sekretariat, og være bindeleddet mellom NUK og Festspillenes administrasjon. 

UTDANNING OG ERFARING

Vi søker en person med produsentutdanning eller som kan vise til tilsvarende erfaring. Erfaring med å arbeide med ungdom og/eller mennesker med funksjonsnedsettelser er en stor fordel. Erfaring fra å jobbe med kulturproduksjon, prosjektledelse, arrangør- eller organisasjonsarbeid er et krav.  

Dette er en prosjektstilling våren 2019. Arbeidsperiode i Harstad vil være 17. - 30.juni (inkluderer avvikling av festival). I tillegg kommer noe planlegging- og oppfølgingsarbeid i løpet av våren 2019 som kan gjøres fra annet bosted. Festspillene i Nord-Norge dekker reise og opphold i Harstad i forbindelse med oppdraget.

ARBEIDSOPPGAVER

Tett kontakt med kunstnere om prosjektene og oppfølging av disse, oppfølging av tilrettelegging for deltakere med funksjonsnedsettelser. Oppdatering av informasjon på web og sosiale medier for rekruttering og markedsføring. Løpende kontakt med kommuner, foreldre/ledsagere, NUK- råd og ungdomsteam. Forarbeid i form av oppfølging av kunstnerne/prosjektledere, rekrutering av deltakere, samt å sette seg inn i prosjektet/deltakermassen.

Under festivalen:

Oppfølging av de ulike kunstprosjektene, og oppfølging av deltakerne. Morgensamlinger og koordinering av kunstnere/instruktører. Logistikkarbeid, oppfølging av daglige beskjeder (programmere info på SMS), bussbestilling og lignende med hensyn til prøvested og forestillingstider. Samt samspill og arbeid med sekretariatsleder om aktiviteter på Heggen. Tett samarbeid med NUK-prosjektleder og Festspillenes stab og ekstra bemanning under festival.

Oppstart snarest. Oppdraget honoreres med kroner 60 000. 

 
OM ARBEIDSGIVER

Festspillene i Nord-Norge har gjennom 54 år vært en sentral aktør innen utvikling, presentasjon og produksjon av kunst for og fra nord. Festivalen presenterer årlig rundt 200 arrangement med om lag 30 000 besøkende. Festspillene har et særlig ansvar for å utvikle nye produksjoner fra nord og er en proaktiv co-produsent for det arktiske kunstfeltet. Festspillenes fremste mål er å styrke det nordlige kunstfeltet og bidra til å fremme kunstens plass i utviklingen av framtidens nord. 

Siden 1992 har Festspillene arrangert ungdomsfestivalen NUK i løpet av festspilluka, og over 2000 unge fra hele landsdelen har gjennom årene tatt del i kreativ og kunstnerisk utforskning og utfoldelse i løpet av 6 hektiske festivaldager i Harstad. 

OM NUK-NYUNGKUNST

NUK er Festspillene i Nord-Norges ungdomsfestival. Siden 1992 har festivalen eksistert som en autonom del av FINN, der mellom 100 og 150 unge fra hele landsdelen har møttes for kreativ og relasjonell utfoldelse og læring. Festivalen har siden oppstart tatt imot både funksjonsfrisk ungdom og unge med funksjonsnedsettelser. På 90-tallet praktiserte man segregerte prosjekter, mens man utover 2000-tallet har gått trinnvis over til full inkludering, der alle deltakere deltar i verksteder og prosjekter på lik linje uavhengig av funksjonsnivå. I 2016 tok festivalen et år pause for å rekalibrere og videreutvikle NUK. Nye NUK har et tydeligere og sterkere fokus på kunstproduksjon og alle prosjektene er inkluderende, med deltakere både med og uten funksjonsnedsettelse. De siste to årene har NUK vært objekt for et større forskningsprosjekt ved UiT Norges Arktiske Universitet Harstad og dette arbeidet vil fortsette i 2019.  

Søknadsfrist: snarest

Søknad sendes post@festspillnn.no

Spørsmål? Ta kontakt med: 

NUK leder: Sølvi Katrine Andersen - solvi@festspillnn.no
Direktør: Maria Utsi - maria@festspillnn.no