Vinnere Ungkunst 2019

ungkunst2019.jpg

Tine Surel Lange og Ibrahim Fazlic er valgt ut som ungkunstnere i til Festspillene i Nord-Norge 2019.

Festspillene i Nord-Norge har siden 1997 utlyst stipend til unge kunstnere. Målet er å få frem nye ideer og nyskapende kunstprosjekter, noe som også kjennetegner vinnerne av årets Ungkunststipend for 2019.

Prosjektene «Alle kvinner er dirty horer» og «En muslimsk negerjoik på svensk» er valgt ut til årets ungkunststipend, og begge forestillingene vil få sin premiere på Festspillene i Nord-Norge neste år.

- I år kom det kun 9 søknader til ungkunststipendet, men kvaliteten på søknadene var høyere enn noen sinne. Alle søkerne presenterte sterke, gjennomarbeidede prosjekter med en tydelig kunstnerisk profil. Prosjektene som til slutt ble valgt ut overbeviste juryen med slående samfunnspolitisk relevans og hyperaktuelle tematikk. Kunstnerne utfordrer egne rammer og grenser og prosjektene har en sjangeroverskridende form, sier festspilldirektør Maria Utsi.

Installasjonsverk om sexpress fra Lofoten-kunstner 

«Alle kvinner er dirty horer» er et audiovisuelt installasjons- og performance verk av Lofoten-kunstneren Tine Surel Lange om shaming, sexpress og sosiale medier. Som kunstner har hun i de senere år brukt kunsten som en samfunnskommenterende stemme og har tidligere gjort verk om sexpress, kroppspress, klimaforandringer, utdøende måker, og senest det OL-kritiske verket “we can’t save the world” utstilt i Sør-Korea høsten 2017.

- Jeg ønsker å skape et personlig og selvransakende verk om shaming, sexpress og sosiale medier som kommenterer på og reflekterer over et økende digitalt samfunn. Det er meget viktig for meg å basere denne typen verk på personlige erfaringer, sier Tine Surel Lange.

Gameshow om rase og etnisitet fra Sjøvegan-født kunstner 

Den Sjøvegan-fødte kunstneren Ibrahim Fazlic vil presentere et kitsch-estetisk rasistisk gameshow som forsøker å dekonstruere og rekonstruere de deltakende skuespillernes egen rase- og etnisitetstilhørighet.

- Dette prosjektet deltar i diskusjonen og utforskningen av det norske gjennom norske skuespillere med en etnisk tilhørighet som, sosialt sett, sjeldent går inn under kategorien «norsk» eller «norsk nok for å være norsk». Prosjektet har sterkt fokus på rasebegrepet. Et begrep som har har blitt brukt til å kategorisere mennesker på bakgrunn av fellestrekk i utseende eller geografisk opphav. Grensene mellom hvem som tilhører hvilken rase har opp gjennom historien vært i stor bevegelse. Dette systemet har også blitt brukt til å skape rasehierarkier i forskjellige samfunn opp gjennom historien. Henger noe av denne tankegangen igjen i samfunnet vi lever i i dag? spør Ibrahim Fazlic.

Ibrahim Fazlic

Ibrahim Fazlic er performance- og scenekunstner, skuespiller og dramatiker, født på Sjøvegan asylmottak utenfor Harstad i 1994 og vokste opp i et rekkehus på Melhus utenfor Trondheim. Hans tidligere arbeid inkluderer TEAHOUSE, en interaktiv forestilling som undersøker friksjonspunktet mellom profesjonalitet og personlighet. Dette ble spilt på et hotellrom. HIGEN, tekstteater om menneskets indre higen til destruksjon. Produksjonen "prty lyf" er et interaktivt festteater som undersøker de vestliges rett til lidelse i et verdensperpektiv. prty lyf har urpremiere ved Teaterhuset Avant Garden i november 2018.

Tine Surel Lange

Tine Surel Lange, opprinnelig fra Bø i Vesterålen, er en Norsk komponist og kunstner med utdannelse fra Norges Musikkhøgskole, Lithuanian Academy of Music and Theatre, Sonic College (DK) og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København. Hennes verk spenner fra instrumentale verk, med eller uten live elektronikk til elektroakustiske verk (live elektronikk, soundscape komposisjon, ambisonics), fra installasjonsarbeid til performance og video. Hun tilhører en ny generasjon kunstnere og komponister som jobber med 3D-lyd, surround- og omsluttende lyd.