Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

 • 22.06.2017

  Bli med på workshop for å gjøre klar til togstasjon! I dagene før Tore Hund stasjon skal reises på torget, trenger vi deltakere på workshop for å sette sammen modulene til stasjonen.

 • 22.06.2017

  Med utgangspunkt i et ønske om å gjenspeile mangfoldet i Arktis og et nordlig perspektiv, har grafisk designer Geirarne Bertheussen skapt årets Festspillplakat.

 • 19.05.2017

  Festspillene i Nord-Norge mottok 22 søknader om turnétilskudd innen fristen 3. april 2017. Festspillene tildeler i denne siste tildelingen av turnétilskudd 275 000 kroner til tre av prosjektene, og har også valgt ut et prosjekt i den nye ordningen Open Call.

 • 19.05.2017

  Denne uka ble de siste billettene til urpremieren av Simone Grøttes forestilling GLEMT solgt, og nå er det kun ledig billetter til forestillingene søndag. Løp og kjøp!

 • 18.05.2017

  Festspillene i Nord-Norge er hvert år på jakt etter unge kunstnere som har nye ideer med tilknytning til landsdelen som de drømmer om å sette ut i livet, og nå er vinnerne av årets Ungkunststipend for 2018 klare.

 • 27.04.2017

  Et viktig formål for Festspillene i Nord-Norge er å stimulere til nyskaping og nye samarbeid innen nordlig kunst og kultur. Det etablerte turnétilskuddet blir nå lagt om til en produksjonsstøtte for nyskapende kunst- og kulturprosjekter. Dette er et ledd i vår satsing på co-produksjoner og fokuset på å bidra tidligere i utviklingsprosessen av nye prosjekter i det frie feltet i nord.

 • 27.04.2017

  Arctic Arts Summit - verdens første arktiske kulturtoppmøte finner sted i Harstad 21. og 22. juni. I regi av Festspillene i Nord-Norge og Kulturdepartementet samles kulturpolitikere og kulturaktører fra alle de sirkumpolare landene for å diskutere hvordan kunst og kultur kan ta en mer sentral plass i utviklingen av Arktis.  

Sider