Nordaførr dagspass

Velkommen til NORDAFØRR 24. - 26. juni

Bransjetreffet NORDAFØRR avholdes i uken under Festspillene i Nord-Norge og er en kompetanse- og utvekslingsplattform rettet mot kulturbransjen og kunstinteresserte publikummere. Dette tredagers fagprogrammet kombineres med kunstneriske festivalopplevelser knyttet mot scenekunst- og musikkscenen i vår region. I løpet av de tre dagene skal vi nyte kunstpraksis fra nord, arbeidsvisninger, pitch sesjoner, walks&talks, nettverksbygging og forhåpentligvis starte nye samarbeid.

Det er mulig å delta på en, to eller alle tre dagene. Dagspass til fagprogrammet koster kr. 300, per dag. Dersom du velger dagspass for alle tre dager, vil du få rabatt og samlet bare betale kr. 750,-. ►Du kan kjøpe pass her.

For deltakelse på den kunstneriske delen av programmet tilbyr vi bransjekort. Dette koster kr. 845,- og gir deg 50% rabatt på 1 billett til alle forestillinger. I tillegg gir kortet rimeligere pris på NORDAFØRRs dagpass. For å kjøpe bransjekort må du søke om ►bransjeakkreditering her.

Welcome to NORDAFØRR 24 - 26 June

NORDAFØRR is held during Festspillene i Nord-Norge – True Northern Art Festival and is a competence and exchange platform aimed at the cultural industry and art-interested audiences. This three-day program is combined with the artistic program that spans the performing arts and music scene in our region. During the three days we will enjoy art practice from the north, works in progress, pitch sessions, walks&talks, networking and hopefully start new collaborations.

It is possible to participate on one, two or all three days. A day pass to the NORDAFØRR program costs NOK. 300, per day. If you choose a day pass for all three days, you will get a discount and only pay NOK 750 in total. ►You can buy a pass here.

For tickets to the artistic programme, we offer industry pass for NOK 845. The pass gives you a 50% discount of tickets. In addition, the card gives a more reasonable price for NORDAFØRR's day pass. To buy an industry card, you must apply for industry ►accreditation here.