Bransjekort

BRANSJEKORT TIL FESTSPILLENE

Vi ønsker å invitere bransjen til å få med seg både fagprogram og kunstnerisk program under Festspillene i Nord-Norge, og har derfor laget et eget fordelskort til dere. Kortet koster kr. 845,- og gir deg:

  • 50 % på alle billetter (én til hver forestilling)
  • rabattert bransjeprogram: kun kr. 650,- for tre dagers dagpass til fagprogrammet NORDAFØRR
  • gratis inngang på Sentralen (ved kapasitet og mot fremvisning av akkrediteringskort)

Du kan ►søke om bransjeakkreditering her.

Når din søknad om bransjeakkreditering er godkjent, får du tilsendt en lenke for å bestille bransjekortet. 

Bransjekortet er personlig og gir deg én billett til 50 % rabatt pr. forestilling. Billetten må fremvises sammen med gyldig bransjekort. 

Du kan hente ut ditt Bransjekort i Festspillbutikken, lokalisert i Polar Krafts lokaler i Håkons gate 4, Harstad.

---

INDUSTRY CARD FOR FESTSPILLENE I NORD-NORGE

We want to invite the industry to take part in both the professional program and the artistic program during Festspillene i Nord-Norge and have therefore created a separate festival pass for you. The card costs NOK 845 and gives you:

- 50% on all tickets (one for each performance)

- discounted industry program: only NOK 650 for a three-day day pass to the NORDAFØRR program

- free entry to SENTRALEN, our festival tent (subject to capacity and upon presentation of an accreditation card)

You can apply for industry accreditation here.

When your application for industry accreditation has been approved, you will be sent a link to order the industry card.

The industry card is personal and gives you one ticket at a 50% discount per performance. The ticket must be presented together with a valid industry card.

You can pick up your Industry Card in the Festspillbutikken, located in Polar Kraft's premises in Håkons gate 4, Harstad.