Talentutvikling: Open call og mentorordning

Talentutvikling: Open call og mentorordningen

Festspillene i Nord-Norge har de siste årene åpnet opp for nye prosjekter og samarbeid via vår Open Call-ordning. Festspillene satser på co-produksjoner og ønsker å gi muligheten for produksjonstilskudd til det frie felt i nord. I 2019 ble ordningen revitalisert i samarbeid med Talent Norge og Sparebank1 Nord-Norge Samfunnsløftet, der et nytt mentorprogram for prosjektene ble introdusert. 

Mentorordningen gir Open Call-prosjektene en internasjonal dimensjon. Kunstnere med tilknytning til Nord-Norge blir koblet sammen med internasjonale kunstnere eller programmere/kuratorer, alt etter hva deres prosjekt har av behov. Mentorene håndplukkes av Festspillene i Nord-Norge i samarbeid med kunstnerne selv. Mentorene følger prosessen hele veien og møter kunstnerne 4-6 ganger mens prosjektet er under utvikling, enten personlig eller digitalt. 

Annethvert år utlyses Open-Call prosjekter og tre stykker velges ut. Etter to år har prosjektene premiere under Festspillene, og får muligheten til en prosessvisning eller tilsvarende festivalåret etter tildeling. Gjennom mentorordningen utvikles prosjektet i dialog med det internasjonale kunstfeltet og er med på å styrke det nordnorske kunstfeltet. 

---

2019-2021: 

Katarina Skår Lisa med det interdisiplinære dansekunstprosjektet Undervannsjenta. Mentor Maiko Yamamoto (TheaterReplacement, Vancouver)
Maja Skogstad med scenekunstprosjektet Fra Havet. Mentor: Gary Keegan, Brokentalkers.
Agnes Ida Pettersen og Eline Hellerud Åsbakk med konsertforestillingen Om å holde seg oppe. Mentor: Róise Goan, Artsadmin. 

2020-2022: 

Birgit Djupedal og Hanne Korsnes med tekstil- og musikkprosjektet Ikke-stedet.
Marita Isobel Solberg med performancekonserten Jording.
Aggie Frost med konsertforestillingen som tar utgangspunkt i hennes album Perlemor. 

2021-2023

Astrid Serine Hoel med danseprosjektet Karhutanssi. Mentor: Gary Keegan.
Fabrice Moinet med lyd- og musikkprosjektet The Time difference of Arrival. Mentor: Loïc Lachaize.
Ingvild Isaksen med vandreforestillingen Arkivet. Mentor: Roberto Casarotto.

2022-2024:

Lawrence Malstaf og Liv Hanne Haugen med det interaktive prosjektet Abundance. Mentor: Róise Goan.
Bianca Hisse med prosjektet Antipodes and Borderlands. Mentor: Eirún Sigurðardóttir.
Sondre Pettersen med det sjangeroverskridende prosjektet The Cry of the Earth/ Oahpahusmateriála Guoddevašvuohta. Mentor: Tore Vagn Lid.