Open Call: Nytt nervenett veves sammen av kunstnerkollektiv under Festspillene 2024

Abundance

Siden 2019 har Festspillene i samarbeid med Talent Norge og Sparebank1 Nord-Norge delt ut midler til kunstneriske utviklingsprosjekter, gjerne med utgangspunkt i nord. Nå er tre prosjekter klare for Festspillene 2024.

Det er allerede klart at Sondre Pettersen har premiere på sitt Verk «The Cry Of The Earth», og Bianca Hisse skal utforske grenser, koblinger og likheter på steder som ligger diametralt motsatt av hverandre på kloden. Det tredje prosjektet som har fått midler er Abundance, et stykke som omhandler forbrukssamfunnet og forsøker å se nye verdier i de enorme mengder av materialer vi kaller avfall. Bak stykket står Liv Hanne Haugen (danser og sanger) og Lawrence Malstaf (billedkunstner) i samarbeid med Kjeld Nash (arkitekt) og Vincent Malstaf (lydkunstner).

Knapphet og overflod

I nyhetsbildet hører vi både om knapphet av enkelte gode og ressurser, mens det samtidig vokser berg av ting vi ikke ønsker. I stykket ønsker kvartetten å samle plastgjenstander og historier fra innbyggerne. Disse vaskes, kvernes og smeltes til nye fargerike tråder.  Sammen med publikum skal det veves et nytt utopisk nervenett gjennom rommet, byen og tankene. Abundance er en performance der også publikum blir performer. 

Kaotisk prosess

- Å lage kunst kan være en kaotisk prosess med euforiske innsikter, dyp fortvilelse og mye slitsom prøving og pirking, sier kunstnerne, og fortsetter: Men via Festspillenes Open Call-program er vi tildelt en mentor samt noen møter og workshop-er med de andre kunstnere for å reflektere sammen og se litt utover vår egen navle. Det er veldig verdifullt.

Mentor

Kunstnerne har fått Róise Goan som mentor. Hun er i dag kunstnerisk leder av Artsadmin London, et britisk selskap som jobber for å skape arenaer for kunst i krysningspunkter mellom kunstnere, samfunn og andre interessenter. Hun har tidligere jobbet som dramaturg i Belgia og som både artist og kurator i Irland. Hun har skrevet for tv-serier, og sitter i dag i det irske kulturrådet. 

Gir folk en stemme

Festspilldirektør Ragnheiður Skúladóttir er svært fornøyd med å få på plass alle tre produksjonene. 

- Lawrence Malstaf og Liv Hanne Haugen har lenge lagt vekt på å lage kunst som samler folk; hvor folk flest får en plass og en stemme til å delta i kunsten. De skaper et felles mål, der vi sammen klarer det vi ikke klarer hver for oss, og at vi må ta vare på hverandre og vårt samfunn. Dette harmonerer helt med det vi i Festspillene prøver å få til. Jeg gleder meg til å følge prosessen i dette kunstverket, og ser frem til å delta i Abundance i 2024.