Tildeling av Turnétilskudd og første Open Call

jazz_flyfishing_isak_gjertsen.jpeg

Fra forestillingen Second Nature av Håvard Stubø, illustrasjon av Isak Gjertsen.
Fra forestillingen Second Nature av Håvard Stubø, illustrasjon av Isak Gjertsen.

Festspillene i Nord-Norge mottok 22 søknader om turnétilskudd innen fristen 3. april 2017. Festspillene tildeler i denne siste tildelingen av turnétilskudd 275 000 kroner til tre av prosjektene, og har også valgt ut et prosjekt i den nye ordningen Open Call.

  • 100.000 kroner deles ut til danseforestillingen GLEMT, av Simone Grøtte fra Lakselv/Tromsø. GLEMT av Simone Grøtte er en danseforestilling som formidler krigshistorien på en ny måte, og som har premiere på åpningsdagen av årets festspill. Kombinasjonen av dans, nykomponert musikk og autentiske lydopptak bidrar til å løfte frem en historie fra vår egen landsdel som har blitt marginalisert og oversett altfor lenge. GLEMT planlegger turné i de tre nordligste fylkene.
  • 100.000 kroner deles ut til SOS Dobrie, av Siri Broch Johansen fra Tana. Siri Broch Johansen er en samisk dramatiker, utdannet på Kunsthøyskolen i Oslo. Prosjektet er noe så sjelden som nyskrevet samisk dramatikk, og handler om Sabmie Ovttastuvvon Siiddat, Europas eldste, mektigste og mest toneangivende stat. Stykket handler om dette landets forhold til seg sjøl og den plagsomme minoriteten i sør, moskusfolket i Dobrie-siida. Teksten skal i løpet av turneen videreutvikles i dialog med publikum, og skal ut over å turnere i Nord-Norge og Trøndelag også innom Sverige, Finland og Russland.
  • 75.000 kroner deles ut til Second Nature, av Håvard Stubø fra Narvik. Animatøren Isak Gjertsen og den nordiske jazzgruppen Jazz & Fly Fishing samarbeider om å lage en helt ny produksjon. «Second Nature» er en forestilling hvor jazzkvartetten spiller i dialog med Gjertsens sterke animasjoner. Temaet for forestillingen er konflikten mellom mennesket og naturen, fortalt gjennom seks ulike dyr som har menneskelige egenskaper. Resultatet blir en original, aktuell og fengende forestilling.

- Med disse tildelingene kan vi bidra til at nyskapende sceniske prosjekt fra Nord-Norge får større rekkevidde, sier festspilldirektør Maria Utsi.

Festspillene startet i 2015 en omlegging av vår stipend- og tilskuddsordning, med ønske om å stimulere til nyskaping og utvikling av nye produksjoner og konstellasjoner, på tvers av både geografiske og kunstneriske grenser i nord. Dette er siste tildeling av turnétilskudd, og fokuset dreier seg nå mot den nye ordningen produksjonsstøtte via Open Call. Med denne ordningen ønsker Festspillene å få inn nye prosjektideer på et tidligere stadium.

- Festspillene skal ha en aktiv rolle som kunstprodusent, og årsaken til denne omleggingen er først og fremst at vi ønsker å bidra til nyskaping og utvikling av nye kunstprosjekter med utgangspunkt i nordlige kunstnere. Vi har store forventninger til hva vi kan oppnå når vi nå rendyrker vår rolle som co-produsent, sier Utsi.

Fra 1. mai var det mulig å sende prosjektforslag til Open Call-ordningen, og første tildeling er allerede klar. Tore Johansen fra Bodø har fått 100.000 kr til å utvikle en konsertforestilling om Endre Lund Eriksens barnebokkarakter Alvin Pang, som skal ha premiere på Festspillene i 2018.