Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

 • 11.11.2022

  Eva Lien skal sikre at festivalen sammen med sine samarbeidspartnere gjør bærekraftige grep. Hun er i dag rådgiver for Miljøpartiet De Grønne, og er utdannet innen kunstfeltet.

 • 03.11.2022

  Siden 2019 har Festspillene i samarbeid med Talent Norge og Sparebank1 Nord-Norge delt ut midler til kunstneriske utviklingsprosjekter, gjerne med utgangspunkt i nord. Nå er tre prosjekter klare for Festspillene 2024.

 • 28.10.2022

  Den brasilianske kunstneren Bianca Hisse med sterk tilknytning til nord skal utforske grenser, koblinger og likheter på steder som ligger diametralt motsatt av hverandre på kloden. Prosjektet har arbeidstittelen «Antipodes and Borderlands», og skal presenteres under Festspillene i Nord-Norge 2024 – året da festivalen fyller 60 år.

 • 26.10.2022

  Festspillene fortsetter Open Call-satsingen på talenter og ny kunst i nord. Sondre Pettersen setter opp sitt nye sjangeroverskridende verk, The Cry of the Earth, under Festspillene 2024.

 • 26.10.2022

  Han jobber i dag i Lofoten, og starter i jobben i Harstad rett over nyåret.

 • 28.09.2022

  Som miljøfyrtårn siden 2016 har Festspillene lenge ønsket å ta flere bærekraftige grep om selve festivalavviklingen. Med nye samarbeidspartnere ble årets festival et pilotprosjekt på flere typer bærekraft enn forventet, og har allerede gitt ringvirkninger ut over den rene miljøstatistikken og samtidig styrket gjennomføringen av festivalen.

 • 05.09.2022

  Festspillene i Nord-Norge har tildelt Louisa Palmi (f. 1995) fra Tromsø ungkunststipend for 2023, for sitt prosjekt der hun skaper musikk gjennom å arbeide med samspillet og kontraster i lyd og rom. Nå arbeider hun med en helt ny komposisjon som får premiere på Festspillene i Nord-Norge 2023. 

 • 30.08.2022

  Julian Karenga er tildelt stipend som en av to nye ungkunstnere for Festspillene i Nord-Norge i 2023. Med sin bakgrunn som dramatiker og skuespiller skal han skape en helt ny forestilling med premiere i juni neste år på festivalen.

 • 22.08.2022

  Norsk kritikerlags Seksjon for teater, musikk og dans deler årlig ut én kritikerpris for teater, én for musikk og én for dans. Hver av prisene hedrer en fremragende, levende kunstnerisk prestasjon, kåret av landets samlede kritikerstand, i år deles det ut priser for to sesonger: 2020/2021 og 2021/2022. 
  Blant de nominerte til kritikerprisene for teater, musikk og dans 2020–2022 er The answer is land/Vástádus eana by Elle Sofe Sara, som hadde premiere under Festspillene i Nord-Norge 2021 
   

 • 08.07.2022

  Festspillene i Nord-Norge inviterer kunstnere fra alle praksiser til å søke om støtte gjennom vår Open Call-ordning. Gjennom denne ordningen ønsker vi å tilrettelegge for co-produksjoner i dialog med det internasjonale kunstfeltet. 

  Søknadsfrist: 26. august 2022

Sider