Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

 • 29.05.2020

  Tine Skjold er ansatt som prosjektleder og produsent for NUK. Ambisjonen for de neste årene er å gjøre NUK til et nasjonalt, og etter hvert nordisk prosjekt, med mål om å etablere et nasjonalt kompetansesenter med fokus på inkluderende kunstnerisk praksis. 

 • 29.05.2020

  Gjennom streetart skal ungdom i hele Nord-Norge utforske virkeligheten etter pandemien. Hvordan vil verden og din hverdag se ut etter pandemien, post pandemic?

 • 15.05.2020

  Vi søker nyskapende og modige kunstprosjekter innen alle uttrykk og deler hvert år ut inntil to stipender på 170.000 kroner hver til våre ungkunstnere. Festspillene i Nord-Norge har gjennom over 20 år delt ut ungkunststipend til to kunstprosjekter fra eller i tilknytning til landsdelen. Ungkunststipendet har gitt unge kunstnere mulighet til å utvikle prosjekter og presentere sitt kunstnerskap for et stort publikum.

 • 08.04.2020

  Styret i Festspillene i Nord-Norge har besluttet å avlyse årets festival på grunn av den pågående situasjonen rundt koronaviruset. Styret i Festspillene i Nord-Norge ved styreleder Rune Rafaelsen og festspilldirektør Ragnheiður Skúladóttir påberoper dermed force majeure som følge av myndighetspålagte restriksjoner i Norge og verden i dag.

 • 08.04.2020
 • 08.04.2020
 • 07.04.2020

  Festspillene i Nord-Norge søker prosjektleder for NUK - NyUngKunst med oppstart i høst. NUK - NyUngKunst er Festspillene i Nord-Norges ungdomsfestival med mål om å skape en arena hvor unge møtes og utvikler sitt kreative og kunstneriske potensiale, - uansett forutsetning og kompetanse. Festivalen er et unikt kunst- og kulturtilbud for nordnorsk ungdom, og tar i mot mellom 100-150 deltakere fra hele Nord-Norge, som møtes på tvers av kjønn, religion, etnisitet og funksjonsevne. Festivalen består av kunst- og kultur prosjekter av høy faglig kvalitet ledet av kunstnere og fagpersonell innen et bredt spekter av uttrykk. 

 • 26.02.2020

  Festspillene i Nord-Norge presenterer NORDAFØRR, Norges første sjangeroverskridende plattform for presentasjon av nordnorske kunstnere til både festivalpublikummet og internasjonale oppkjøpere. Med dette vil Festspillene synliggjøre sin stolte nordnorske forankring og samtidig se til det internasjonale Arktis.  

 • 11.02.2020

  Forestillingen “I am from Reykjavik” av Sonia Hughes skal presenteres på årets Festspill, og som en del av forberedelsene til forestillingen kommer kunstneren til Harstad allerede i mars. Målsetningen er å bli kjent med Harstad og de som bor og jobber her.

 • 30.01.2020

  Festspillene i Nord-Norge har de siste årene åpnet opp for nye prosjekter og samarbeid via vår Open Call-ordning. Festspillene satser på co-produksjoner og ønsker å gi muligheten for produksjonstilskudd til det frie felt i nord. I 2019 ble ordningen revitalisert i samarbeid med Talent Norge og Sparebank1 Nord-Norge, der et nytt mentorprogram for prosjektene ble introdusert. Nå er prosjektene valgt ut og koblet til mentorer. 

Sider