Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

 • 12.06.2020

  Festspillene i Nord-Norge presenterer i dag en ny ordning som skal gå over de neste 3 årene; internasjonale festivalkunstnere som skal knyttes tett opp mot den kunstneriske utviklingen av festivalen framover. 

 • 12.06.2020

  Festspillene i Nord-Norge 2020 er avlyst. I år skal vi ikke samles til konserter, forestillinger og utstillinger i Harstad som vi pleier. Vi inviterer likevel hele Nord-Norge til å ta del i kunstopplevelser denne uka. Blant annet blir det åpningsseremoni hjemme i hagen din, urpremiere av ny musikk, hjemmekonsert i Reykjavik, workshop digitalt og kunstnersamtaler. Alt for å se om kunsten likevel kan nå frem og skape bånd mellom kunstner og publikum. 

 • 29.05.2020

  Tine Skjold er ansatt som prosjektleder og produsent for NUK. Ambisjonen for de neste årene er å gjøre NUK til et nasjonalt, og etter hvert nordisk prosjekt, med mål om å etablere et nasjonalt kompetansesenter med fokus på inkluderende kunstnerisk praksis. 

 • 29.05.2020

  Gjennom streetart skal ungdom i hele Nord-Norge utforske virkeligheten etter pandemien. Hvordan vil verden og din hverdag se ut etter pandemien, post pandemic?

 • 15.05.2020

  Vi søker nyskapende og modige kunstprosjekter innen alle uttrykk og deler hvert år ut inntil to stipender på 170.000 kroner hver til våre ungkunstnere. Festspillene i Nord-Norge har gjennom over 20 år delt ut ungkunststipend til to kunstprosjekter fra eller i tilknytning til landsdelen. Ungkunststipendet har gitt unge kunstnere mulighet til å utvikle prosjekter og presentere sitt kunstnerskap for et stort publikum.

 • 08.04.2020

  Styret i Festspillene i Nord-Norge har besluttet å avlyse årets festival på grunn av den pågående situasjonen rundt koronaviruset. Styret i Festspillene i Nord-Norge ved styreleder Rune Rafaelsen og festspilldirektør Ragnheiður Skúladóttir påberoper dermed force majeure som følge av myndighetspålagte restriksjoner i Norge og verden i dag.

 • 08.04.2020
 • 08.04.2020
 • 07.04.2020

  Festspillene i Nord-Norge søker prosjektleder for NUK - NyUngKunst med oppstart i høst. NUK - NyUngKunst er Festspillene i Nord-Norges ungdomsfestival med mål om å skape en arena hvor unge møtes og utvikler sitt kreative og kunstneriske potensiale, - uansett forutsetning og kompetanse. Festivalen er et unikt kunst- og kulturtilbud for nordnorsk ungdom, og tar i mot mellom 100-150 deltakere fra hele Nord-Norge, som møtes på tvers av kjønn, religion, etnisitet og funksjonsevne. Festivalen består av kunst- og kultur prosjekter av høy faglig kvalitet ledet av kunstnere og fagpersonell innen et bredt spekter av uttrykk. 

 • 26.02.2020

  Festspillene i Nord-Norge presenterer NORDAFØRR, Norges første sjangeroverskridende plattform for presentasjon av nordnorske kunstnere til både festivalpublikummet og internasjonale oppkjøpere. Med dette vil Festspillene synliggjøre sin stolte nordnorske forankring og samtidig se til det internasjonale Arktis.  

Sider