Festspillene i Nord-Norge får nytt styre

Jens WEB.jpg

Jens Johan Hjort er ny styreleder for Festspillene i Nord-Norge. Foto: Mark Ledingham/Tromsø kommune

Fylkesrådet i Troms oppnevner Jens Johan Hjort, tidligere ordfører i Tromsø, som ny styreleder for Festspillene i Nord-Norge de neste fire årene.

 

Fylkesrådet har i dag vedtatt hvem som skal sitte i styret for Festspillene i Nord-Norge frem til 2020. Ny styreleder blir Jens Johan Hjort, som gikk av som ordfører i Tromsø etter valget i høst. Nye styremedlemmer blir Bente Slåtto Steien, næringslivsleder fra Harstad, og kunstner Anne Katrine Dolven fra Lofoten/London.

Marianne Bremnes (Ap), ordfører i Harstad, er valgt inn som Harstad kommunes representant i styret, med Eivind Stene fra Fremskrittspartiet som varamedlem.

Susanne Næss Nielsen fra Hammerfest, som leder Dansearena Nord, fortsetter som styremedlem. Det gjør også Hugo Bjørnstad fra Svolvær, som er rektor ved Aust-Lofoten Videregående skole. Nytt varamedlem blir kunstner Ingeborg Annie Lindahl fra Harstad. Musiker Hallgeir Pedersen fra Alta fortsetter også som varamedlem neste periode.

Ny styresammensetning fra Troms er gjort i dialog med Nordland og Finnmark fylkeskommuner. Det nye styret skal sitte fra 2016-2020.

Hallvard Bakke, Andreas Isachsen, Barbro Hætta, Olga Goldfain og Finn Ero Bustadmo-Bottolfsen (varamedlem) trer dermed av som styremedlemmer fra årsskiftet.