Ungkunststipend 2022 - frist 10. september

ungkunstutlysning_2022.jpg

Ungkunstprosjekter Festspillene i Nord-Norge 2021. Foto: Lise Marie Mathisen, Renate Jensen (2) og Ramona Salo Myrseth
Ungkunstprosjekter Festspillene i Nord-Norge 2021. Foto: Lise Marie Mathisen, Renate Jensen (2) og Ramona Salo Myrseth

Vi søker nyskapende og modige kunstprosjekter innen alle uttrykk og deler hvert år ut inntil to stipender på 170.000 kroner hver til våre ungkunstnere. Festspillene i Nord-Norge har gjennom over 20 år delt ut ungkunststipend til to kunstprosjekter fra eller i tilknytning til landsdelen. Ungkunststipendet har gitt unge kunstnere mulighet til å utvikle prosjekter og presentere sitt kunstnerskap for et stort publikum.

Er du en engasjert, nysgjerrig og nyskapende kunstner under 30?
Prøver du via kunsten å bearbeide den frustrerende, morsomme og sårbare tiden vi lever i?
Ser du lokalsamfunnet ditt i sammenheng med verden forøvrig?
Er du en tverrfaglig tenker og skaper som gjerne jobber digitalt? ​
Ønsker du å koble ditt arbeid opp mot et større perspektiv?

Da er ungkunststipendet riktig for deg!

SØKNADSVILKÅR: 

  • Søkeren må være under 30 år. Hvis det er flere som søker sammen må hovedvekten av søkere være under 30 år. 
  • Prosjektet skal ha tilknytning til Nord-Norge og søkere som bor og virker i landsdelen vil prioriteres. Prosjektet må ha urpremiere under Festspillene i Nord-Norge påfølgende år.
  • Den budsjetterte prosjektstøtten skal dekke alle utgifter til produksjon; preproduksjon, honorarer og andre utgifter som leie av lokale, reise, transport, opphold, diett, teknikk, forsikring etc. Det oppfordres til å søke ytterligere støttet til prosjektet, men det er ikke et krav.
  • Det forventes at ungkunsteren organiserer prosjektet selv, finner egnet lokale, booker reise/opphold og sørger for forpleining for alle involverte.

Søknadsfrist: 10. september - søk her

Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av idéen, detaljert budsjett, fremdriftsplan, markedsplan og informasjon om søkerne/medvirkende.