Talentutvikling: Nordnorsk klynge

Nordnorsk klynge

Nordnorsk klynge

Siden 2021 har Festspillene i Nord-Norge hatt koordineringsansvar for den nordnorske klyngen og det regionale samarbeidet mellom talentsatsningene i nord. Sammen med Talent Norge og Sparebank1 Nord-Norge Samfunnsløftet, legger vi i til rette for møteplasser med fokus på kompetanseutveksling og nettverking for de nordnorske talentene. På denne måten håper vi å skape synergier i regionen som styrker klyngen, talentsatsningene og hvert individuelt talent. 

Den nordnorske klyngen består av: Insomniafestivalen, Riddu Riddu, MerFilm, Davvi, Arktisk Fillharmoni, Hålogaland Teater, Nordland Musikkfestuke og Festspillene i Nord-Norge. 

I 2023 vil det arrangeres tre samlingspunkter for de nordnorske talentene. I mars arrangerte vi digital fagsamling med fokus på kunstnerskap og internasjonalisering med innlegg fra produsent Sigrid Aakvik. Hvilke forutsetninger ligger til grunn for et internasjonalt kunstnerskap og er det alltid hensiktsmessig å tenke internasjonalt? Hva er verdien av å internasjonalisere og hva er verdien av å la være?

I Festspilluka arrangerer vi for tredje gang Talentakademiet. Her møtes talentene for et tredagers intensivt akademi hvor deltar på workshops sammen med kunstnere fra Festspillenes program. Talentakademiet legger til rette for kunnskapsutveksling på tvers av de nordnorske satsningene og at de sammen med workshop-instruktørene kan legge grunnlaget for tverrkunstneriske prosjekter i fremtiden. 

3.-5. november 2023 vil talentene samles i Tromsø på Hålogaland Teater. Fagsamlingen dedikeres til innlegg, diskusjon og faglig påfyll som angår kunstfeltet i nord.

Uredd, talentsatsingen til Davvi Senter for Scenekunst, tar over organisering av Nordnorsk klynge i 2024.