Talentutvikling: Nordnorsk klynge

Nordnorsk klynge

Festspillene i Nord-Norge koordinerer den Nordnorske klyngen for Talent Norges talentutviklingsprogram i 2021.

I 2021 har Festspillene i Nord-Norge koordineringsansvar for den nordnorske klyngen og det regionale samarbeidet mellom talentsatsningene i nord. Sammen med Talent Norge og Sparebank1 Nord-Norge Samfunnsløftet, legger vi i 2021 til rette for kompetanseutveksling og nettverksarenaer for de nordnorske talentene. På denne måten håper vi å skape synergier i regionen som styrker klyngen, talentsatsningene og hvert individuelt talent. 

Den nordnorske klyngen består av: Insomniafestivalen, Riddu Riddu, MerFilm, RadART, Nordnorsk Kunstnersenter, Arktisk Fillharmoni, Varangerfestivalen, Hålogaland Teater og Festspillene i Nord-Norge. 

I 2021 vil det arrangeres tre samlingspunkter for de nordnorske talentene. I mars arrangerte vi digital fagsamling hvor talentene for første gang møttes på tvers av satsningene. Tema for samlingen var identitet og tilhørighet. Hva betyr det å være en kunstner tilknyttet nord? Hvordan former hvor vi kommer fra våre kunstnerskap? 

I Festspilluka vil vi for første gang arrangere Talentakademiet. Her møtes talentene for et tredagers intensivt akademi hvor de vil delta på workshops sammen med etablerte kunstnere fra feltet.Talentakademiet legger til rette for at kunnskapsutveksling på tvers av de nordnorske satsningene og at de sammen med workshop-instruktørene kan legge grunnlaget for tverrkunstneriske prosjekter i fremtiden. 

Til høsten vil talentene samles under Insomniafestivalen i Tromsø. Denne daglange fagsamlingen dedikeres til en diskusjon rundt koronapandemiens konsekvenser. Hvordan har den endret måten vi jobber på? Kan vi fortsatt turnere internasjonalt, eller må vi tenke nytt? Tre innledere og tre talenter deler sin opplevelse av pandemiens innvirkning på eget arbeide.