Festspillene i Nord-Norge blir til

Festspillene i Nord-Norge blir til

8. april 1964 ble det etter initiativ fra journalist Jan Kr. Nilssen innkalt til møte på Grand Hotell i Harstad. Følgende innkalling gikk ut til Harstad kommune, musikk- og sangforeningene, reiselivet, Forsvaret m. fl.:

"Musikkvenner og Harstad-patrioter

Det har fra tid til annen dukket opp tanker om en nordnorsk musikkfest og det er alt arrangert en meget vellykket jazzfestival på Setermoen. Det kunne være av interesse å komme sammen for å diskutere mulighetene for å arrangere en festival i Harstad, festspill i Harstad a la Bergenfestspillene om enn i mer beskjeden målestokk.

En nordnorsk musikkfest vil etter skjønn best kunne legges til Harstad, fordi her er godt om lokaler hvor konserter av forskjellig slag kan fremføres, Kinoen, Samfunnssalen, Harstad Kirke, Trondenes Kirke foruten restaurantene som for anledningen kunne omgjøres til konsertstudios hvor den lette musikk kunne utfolde seg.

Det er selvsagt mange innvendinger mot en slik tanke, men det kan gjøres innvendinger mot alt man tar fatt på. Festspillene kan bli tradisjon og gjentas år for år. Til å begynne med kan man satse på tre dagers uke. Detaljer er det mange av, men om det er tilstrekkelig stor interesse for å sette uken i scene, vil en aktiv hovedkomite med underkomiteer kunne løse dem etter hvert.

Det er for å diskutere mulighetene vi kaller på musikkvenner og Harstad-patrioter til møte på Grand Hotell onsdag 8. april kl 19.00.

For at denne henvendelsen ikke skal bli anonym, undertegner jeg på vegne av flere interesserte.

Jan Kr. Nilsen"

Alle som kom på møtet var positive til ideen om nordnorske festspill. Møtet nedsatte et interimsstyre, og første stiftelsesmøte ble holdt 22. juni 1964. På dette stiftelsesmøtet ble det vedtatt en programprofil som skulle bli stående gjennom lang tid. De første festspill ble åpnet 5. juni 1965, og var bygd opp omkring et stort nordnorsk musikkstevne og sagaspill ved Laugenvannet. Startskuddet for landsdelens største og viktigste kulturarrangement var lagt.