Tilgjengelighet

Tilgjengelighetsmerket

Tilgjengelighetsmerkingen er et symbol som tildeles kulturarrangører som har god tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne på sine arrangement/arenaer. Tilgjengelighetsmerket skal:

  • Tilgjengeliggjøre relevant informasjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne
  • Synliggjøre tilgjengelige kulturarrangører

Mer informasjon om tilgjengelighetsmerking av kulturarrangører finner du på www.tilgjengelighetsmerket.no.

Festspillene i Nord-Norge jobber kontinuerlig med universell utforming for å gjøre festivalen tilgjengelig for alle, og etterstreber at våre arenaer skal være så universelt utformet som mulig. Se mer informasjon om hver arena på i arenaoversikten.

Ledsagerbevis

Vi aksepterer ledsagerbevis som gir den funksjonshemmedes ledsager(e) fri adgang til arrangementer.

Retningslinjer for ledsagerbevis