Tilgjengelighet

Inkluderende festival

Festspillene i Nord-Norge jobber kontinuerlig med universell utforming for å gjøre festivalen tilgjengelig for alle.

Tilrettelegging

Festspillene i Nord-Norge har som mål å tilrettelegge arenaene for rullestolbrukere, bevegelseshemmede, svaksynte, hørselshemmede og familier med barnevogner.

Festspillene er med på prosjektet "Tilgjengelighet kulturnorge" som jobber for å bedre tilgjengeligheten ved festivaler og kulturarenaer.

Ledsagerbevis

Vi aksepterer ledsagerbevis som gir den funksjonshemmedes ledsager(e) fri adgang til arrangementer.

Retningslinjer for ledsagerbevis