Ungkunststipend

Utlysning ungkunststipend 2025 - søknadsfrist: 22. mars

Vi søker nyskapende og modige kunstprosjekter innen alle uttrykk og deler hvert år ut inntil to stipender på 150.000 kroner hver til våre ungkunstnere. Festspillene i Nord-Norge har i over 20 år delt ut ungkunststipend til to kunstprosjekter fra eller i tilknytning til landsdelen. Ungkunststipendet har gitt unge kunstnere mulighet til å utvikle prosjekter og presentere sitt kunstnerskap for et stort publikum.

  • Er du en engasjert, nysgjerrig og nyskapende kunstner under 30?
  • Prøver du via kunsten å bearbeide den frustrerende, morsomme og sårbare tiden vi lever i?
  • Ser du lokalsamfunnet ditt i sammenheng med verden forøvrig?
  • Er du en tverrfaglig tenker og skaper? ​
  • Ønsker du å koble ditt arbeid opp mot et større perspektiv?

Da er ungkunststipendet riktig for deg!

SØKNADSVILKÅR:

  • Søkeren må være under 30 år. Hvis det er flere som søker sammen må hovedvekten av søkere være under 30 år.
  • Prosjektet skal ha tilknytning til Nord-Norge og søkere som bor og virker i landsdelen vil prioriteres. Prosjektet må ha urpremiere under Festspillene i Nord-Norge påfølgende år (2025).
  • Stipendet skal dekke alle utgifter til utvikling og avvikling av produksjonen; preproduksjon, honorarer og andre utgifter som leie av visnings lokale, reise, transport, opphold, diett, forsikring etc. Festspillene i Nord-Norge dekker teknisk produksjon til urpremieren i Harstad til en verdi opp til 20.000. Det oppfordres til å søke ytterligere støtte til prosjektet, men det er ikke et krav.
  • Det forventes at ungkunsteren organiserer prosjektet selv, finner egnet lokale, booker reise/opphold og sørger for forpleining for alle involverte.

SØK HER VED Å FYLLE INN DETTE SKJEMAET.

Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av idéen, detaljert budsjett, fremdriftsplan, markedsplan og informasjon om søkerne/medvirkende.