Tilskuddsordninger

Tilskuddsordninger

I tillegg til årlige Festspill har Festspillene i Nord-Norge tilskuddsordninger for turné og ungkunst. 

Turnétilskudd tildeles to ganger i året mens ungkunsttilskudd fordeles en gang per år.