Om oss

Om Festspillene i Nord-Norge

Festspillene i Nord-Norge tror på kunst fra nord! Festivalen er de Arktiske Festspillene med ambisjoner om å bli verdens viktigste kunstfestival for hele det sirkumpolare nord.

Samtidig som kunst- og kulturlivet i landsdelen profileres, vil Festspillene inspirere til nyskapende prosjekter. Vi inviterer til samarbeid på tvers av vår nordlige verden, for å ta en ledende rolle som nettverksbygger og arena for den arktiske kunst- og kulturbransjen. Vi skal løfte fram nye konstellasjoner med grensesprengende egenproduksjoner.

Festspillene i Nord-Norge 2016 var preget av brytninger. Mellom fortid og framtid. Drømmer og desillusjoner. Nord og sør. Flukt og trygghet. Store kunstneriske tema i en krevende tid. Festivalen skal styrkes som en møteplass for den nordlige kulturbransjen og gjøre kunst og kultur viktig for flere. Fra 2017 satser vi tungt internasjonalt mot hele den nordlige delen av verden.

Festspillene i Nord-Norge forvalter tilskuddsordninger der vi til sammen deler ut 1,3 millioner kroner årlig. Hovedmålet er å stimulere kunst- og kulturlivet i landsdelen og legge til rette for dristige grenseoverskridende prosjekter både innen scenekunst, musikk og visuell kunst. Gjennom våre Ungkunststipend og Turnétilskudd oppfordrer vi til nyskapende sceniske samarbeidsprosjekter som utfordrer kunstnernes egne uttrykk i møter med andre. Vi vil gi anledning til å tenke stort, pushe grenser og ta sjanser!

Festspillene i Nord-Norge arrangerer årlig NUK++ (Nordnorsk Ungdomskulturfestival) i festspilluka. For å lage et enda bedre tilbud til ungdom i nord skal festivalen revitaliseres både faglig og kunstnerisk i 2016, og reetableres i jubileumsåret 2017.

Festspillene i Nord-Norge er en helårig virksomhet som har arrangert årlige festspill i Harstad siden 1965. Festivalen har vært knutepunktfestival fra 1995 til i 2015, da ordningen ble avviklet. Festspillene i Nord-Norge blir til med bidrag fra den norske stat, Finnmark, Troms og Nordland fylker, samt Harstad kommune.

Festspillene i Nord-Norge lanserte i februar 2016 det nye kunst- og kulturmagasinet HØTT som skal gis ut to ganger i året. Samtidig ble bloggen arcticarts.no lansert. Sammen skal de to profilere og skape debatt om kunst og kultur i Arktis.