Om oss

Om oss

Festspillene i Nord-Norge (Arctic Arts Festival) ble arrangert første gang  i Harstad i 1965. Under sommersolverv i juni hvert år arrangerer vi en 8 dager lang internasjonal kunstfestival, dedikert til musikk, teater, dans og scenekunst. Med tilholdssted på 68° nord er festivalen solid forankret i og tar utgangspunkt i nord, der vi fasiliterer og fremhever kreative prosesser, kunstnerisk utveksling og lokalt samhold.

Vi bryr oss om vårt publikum og vi er dedikerte til å reflektere våre omgivelser. Vi oppmuntrer til kunstnerisk krysspollinering, feirer mangfoldet i vårt lokalsamfunn og jobber kontinuerlig for artistene i vår region samtidig som vi er nysgjerrige på prosesser og praksis fra andre steder i verden.

Med mål om å stimulere lokal kunst og kultur skaper vi muligheter der kunstnere kan tenke stort og ta risiko! Gjennom vårt Ungkunststipend og Open call-finansiering tildeler vi støtte til kreative forestillingsbaserte prosjekter som utfordrer grensene til kunstneriske uttrykk gjennom spennende samarbeid og mentorstøtte. Vi arrangerer også den årlige ungdomsfestivalen NUK-NyUngKunst, en prosjektbasert festival der deltakerne møtes på tvers av funksjonsevne som en del av Festspillene i Nord-Norge.

Les mer om vår visjon og strategi her!

Festspillene i Nord-Norge gjøres mulig med finansiering fra Kulturrådet, Nordland, Troms og Finnmark fylker samt Harstad kommune. Finansiering av internasjonalt samarbeid kommer fra Nordisk Råd, Creative Europe, og internasjonale kulturelle institusjoner. Fra 1995 to 2015 var Festspillene en knutepunktfestival.