Om NUK

OM NUK

NUK - ny ung kunst er en integrert kunstfestival for nordnorsk ungdom mellom 14-20 år. Hvert år, under Festspillene i Nord-Norge, kommer ca. 150 ungdommer fra hele Nord-Norge til Harstad for å delta på ulike kunst- og kulturverksteder i 6 dager til ende. Festivalen er et unikt kunst- og kulturtilbud, å være en NUK´er er en magisk opplevelse! NUK er et møtested hvor unge kan møtes på tvers av kjønn, etnisitet og funksjonsevne, og utvikle sitt kreative og kunstneriske potensiale, - uansett forutsetning og kompetanse.

Festivalen er unik ved at den også tilrettelegger for personer mellom 14-40 år som har funksjonsnedsettelse. Flere av landsdelens artister og kunstnere har startet sin karriere på festivalen. Det er få eller ingen andre festivaler med et slikt tilbud, og ungdom kan melde seg på en av flere  populære workshops for å utvikle sitt kreative og kunstneriske potensiale - uansett forutsetning og kompetanse.

Årets beste uke

Festivalen har blitt arrangert siden 1992, og er kjent som «årets beste uke» for alle som har vært med gjennom årene. I løpet av festivalen bor ungdommene sammen på en skole i Harstad. De er med på kreative workshops på dagtid, og mange får venner og minner for livet. Som en bonus får deltakerne se festspillforestillingene gratis, så lenge det er plass. Det er et døgnbemannet sekretariat med erfarne folk til stede gjennom hele festivalen, slik at de som velger å overnatte på skolen, er i trygge omgivelser.  

Kunstnere og prosjekter av ypperste klasse

Ungdommene får jobbe med fagpersoner og kunstnere som er blant de fremste i Norge på sine felt. Disse er valgt ut både for sine kunstneriske og pedagogiske evner, og deres evne til å legge til rette for ungdom, uansett forutsetninger. 

Endringer

I 2023 starter NUK på selve åpningsdagen til Festspillene i Nord-Norge, lørdag 24. juni. Dermed får deltakerne oppleve det som skjer i løpet av åpningshelgen i Harstad, blant annet HT- jubel- konserten og den danske superartisten Jada. Det betyr også av avslutningsforestillingene flyttes til torsdag 29. juni. Hovedarenaen til NUK blir i år på kulturskolen i Harstad. Dermed kan deltakere enklere utforske byen, drar på konserter og se forestillinger. 

Halv pris fram til 1. mai

I 2023 koster det 1500 kroner per deltaker å være med på NUK. Alle som melder seg på innen 1. mai, betaler halv pris. Langveisfarende kan søke om reisetilskudd.  Deltakeravgiften dekker overnatting, fire måltider per dag, alt man trenger for å delta i prosjektene, og ikke minst gratis adgang til Festspill-arrangementer i løpet av uka. 

Her er workshopene: 

Musikk

Som deltaker på denne workshopen kan du jobbe med flere av disse tingene:

 • Skrive din egen sangtekst
 • Skrive sangtekster sammen med andre
 • Skrive dikt/ små historier
 • Komponere/ lage melodier
 • Spille instrument(er) 
 • Synge
 • Spille i band
 • Fremføre i Nordic Hall sammen med resten av musikk-gruppa

Film

Som deltaker på denne workshopen kan du jobbe med flere av disse tingene: 

 • Gjøre opptak av film og lyd
 • Bli kjent med ulike filmteknikker
 • Bli kjent med ulike måter å ta opp og bruke lyd på
 • Klippe og redigere film og lyd med redigeringsprogram
 • Filme med utgangspunkt i ulike oppgaver
 • Lage filmutstilling

Dans

Som deltaker på denne workshopen kan du gjøre flere av disse tingene:

 • Bevege deg til musikk på ulike måter
 • Lære ulike dansemetoder
 • Utvikle din egen dans/ koreografi
 • Danse med maling, kullstifter og figurer
 • Skrive dikt og tekster
 • Fremføre noe av det dere har jobbet med foran publikum

Drama og performance

Som deltaker på denne workshopen kan du gjøre flere av disse tingene:

 • Rollespill og karakterarbeid
 • Dramaøvelser
 • Bevegelsesøvelser
 • Maskespill
 • Figurteater
 • Usynlig teater

Foto

Som deltaker på denne workshopen kan du gjøre flere av disse tingene:

 • Lære å ta gode bilder
 • Jobbe praktisk med ulike typer kamera
 • Bli kjent med ulike fototeknikker og motiver
 • Bli kjent med hvordan du kan videreutvikle bilder med f.eks. tegning
 • Lære om hvordan du kan fortelle historier gjennom bilder
 • Skrive titler og tekster til fotografiene dine
 • Lage fotoutstilling

For mer informasjon og påmelding, klikk her. 

Arrangørene og litt historie

 

NUK arrangeres av Festspillene i Nord-Norge. Opprinnelig ble festivalen startet av Harstad kommune og finansiert av alle fylkeskommunene. De siste årene er det Festspillene som har stått for arrangementet, og etter hvert også finansieringen. NUK har siden oppstarten i 1992 hatt mange navn. Det startet med "12 -20 Pluss minus", NNUKF (NordNorsk UngdomsKulturfestival), NUK og nå NUK++. I 2004 ble festivalen 20++ (festival for personer med nedsatt funksjonsevne), slått sammen med NUK. NUK++ ble det nye navnet på festivalen. Fra 2018 heter festivalen NUK-NyUngKunst.

 

Forskning


NUK startet i 2016 en stor omstruktureringsprosess og inngikk et langsiktig samarbeid med UiT - Norges Arktiske Universitet om et omfattende følge- og aksjonsforskningsprosjekt med mål om å kartlegge festivalens metodikk og resultat. Forskningsresultatene vil legge grunnlaget for stor grad av kunnskapsdeling og tilgjengeliggjøring av metodikk i et nasjonalt perspektiv. Forskningsprosjektet understreker også festivalens unike posisjon i Norge og viktigheten av å videreutvikle systematisk kompetanse innen integrerte kulturtiltak. Forskningen ledes av Rikke Gürgen Gjærum og stipendiat Nanna Edvardsen i kulturdeltagelse ved UIT, Campus Harstad. Målsettingen er "Å undersøke hvordan NUK++ fungerer for hele ungdomsgruppen mht mulighet for maksimal deltagelse sett i forhold til den enkeltes forutsetninger." Les mer.