Styret

Festspillstyret 2020-2024

Rune Rafaelsen, Sør-Varanger – styreleder
Kari-Anne Opsahl, Harstad – styremedlem
Bente Slåtto Steien, Harstad – styremedlem
Ingeborg Annie Lindahl, Harstad - styremedlem
Stian Johansen, Tromsø - styremedlem
Birgitte Strid, Bodø - styremedlem
Victoria Bakken, Harstad - styremedlem

Kjersti Karijord Smørvik, Harstad - varamedlem
Amund Sjølie Sveen, Harstad - varamedlem
Lasse Jangås, Tromsø - varamedlem
Tine Skjold, Harstad - varamedlem