Open Call

Open Call kunstneriske prosjekter

Festspillene i Nord-Norge inviterer kunstnere til å søke om støtte gjennom Open Call. Prosjektene som får støtte skal ha premiere på Festspillene i Nord-Norge etter 2 år, og får muligheten til en prosessvisning eller tilsvarende festivalåret etter tildeling. Ny utlysning vil komme sommeren 2021.

I vurderingen av aktuelle prosjekter vil regionale eller internasjonale turneambisjoner tillegges vekt. Vi oppfordrer særlig til nyskapende, sjangeroverskridende samarbeidsprosjekter på tvers av Arktis til å ta kontakt. På årets utlysning ser vi særlig etter produksjoner med utgangspunkt i et sjangeroverskridende uttrykk med fokus på musikk og/eller visuell kunst, også for barn og unge som målgruppe. Kunstnerne som leder prosjektene må bo, komme fra eller jobbe i Nord-Norge. 

Ønsker å nå ut til flere

Prosjektene som inngår i Open Call kan motta ulike typer støtte, avhengig av prosjektets behov og mulige øvrige samarbeidspartnere/ finansiører.  Konseptskisser og ideer sendes inn via skjema. Full prosjektbeskrivelse med budsjett er ikke nødvendig, men vi ønsker en beskrivelse av idé og retning.Vi tilbyr en internasjonale mentorer tilpasset hvert prosjekt, vi ber søkere om å vurdere nytten de vil ha av denne ordningen i søknaden. 

Mentoring

I samarbeid med Talent Norge og Sparebank1 Nord-Norge tilbyr Festspillene i Nord-Norge et mentorprogram for prosjektene som inngår i «open call». Mentorene er internasjonale kunstnere eller programmerere/kuratorer, og håndplukkes til prosjektene av Festspillene i Nord-Norge sammen med kunstnerne i «open call»-prosjektene. Mentorene følger prosessen hele tiden og møter kunstnerne 4-6 ganger under utviklingen, enten personlig eller via Skype etc.

Fokusområder

Prosjekter som oppfyller noen av disse fokusområdene blir prioritert. Det er ikke nødvendig å oppfylle alle punktene på listen. 

  • Arktisk produksjon

  • Regionalt og/eller internasjonalt samarbeid

  • Sjangeroverskridendemed musikk og/eller visuell kunst som utgangspunkt

  • Nyskapende

  • Digital komponent

  • Kunst for barn og unge

Spørsmål? Ta gjerne kontakt med festspilldirektør Ragnheiður Skúladóttir

Et viktig formål for Festspillene i Nord-Norge er å stimulere til nyskaping og nye samarbeid innen nordlig kunst og kultur. Med denne Open Call-ordningen ønsker Festspillene å åpne for dialog på et tidligere tidspunkt i utviklingsprosessen. Festspillene satser på co-produksjoner, og med dette ønsker vi å synliggjøre vår rolle som potensiell co-produsent og muligheten for produksjonstilskudd til det frie felt i nord.  

Samarbeidspartnere