Open Call

Festspillene i Nord-Norge inviterer kunstnere fra alle praksiser til å søke om støtte gjennom vår Open Call-ordning. Gjennom denne ordningen ønsker vi å tilrettelegge for co-produksjoner i dialog med det internasjonale kunstfeltet. 

Søknadsfrist: 26. august 2022

Vi lever i urolige tider. De siste årene har båret preg av pandemi og krig. Kan kunsten redde verden? I 2024 blir Festspillene i Nord-Norge 60 år. Til å feire jubileet ser vi mot fremtiden: Hvordan vil de neste 60 årene se ut? Blir vi klokere og mer fornøyde eller vil vi omfavne status quo? Årets Open Call er spesielt på utkikk etter prosjekter som adresserer verdens tilstand, men som særlig ser mot fremtiden og skildrer dens potensial.

Festspillene i Nord-Norge har stor tro på kunstnerisk samarbeid og ønsker å legge til rette for at flere kunstnerkollektiv kan oppstå i regionen. Søkere som opptrer i kollektiver, * eller arbeider tverrkunstnerisk, oppfordres særlig til å søke. Kunstnerne som leder prosjektene må bo, komme fra eller jobbe i Nord-Norge. 

Fra søknad til premiere

Alle søknader vurderes av direktør og produsenter i Festspillene. Et utvalg av de innsendt prosjektene tas videre til vurdering av fagjury bestående av tre eksterne kulturaktører. Et utvalg prosjekter innkalles så til intervju. Opptil tre prosjekter vil basert på søknad og intervjuer bli valgt ut. Hvert prosjekt vil bli tildelt en internasjonal mentor basert på prosjektets/kunstnerens behov og visjon. Vi ber søkere om å vurdere nytten de vil ha av denne ordningen i søknaden. Mentor velges i samråd med direktør. Frem mot premiere vil det arrangeres fire møter mellom kunstner(e) og mentor, noen fysiske, andre digitale. Ett av de fysiske møtene vil finne sted under Kulturnatt i Harstad oktober 2023, hvor kunstnerne vil ha arbeidsvisninger åpne for publikum. Prosjektet vil ha premiere under Festspillene i Nord-Norge 2024. 

Rammebetingelser

Som Open Call-kunstner vil du/dere bli tildelt produksjonsmidler på opptil 150 000 NOK, avhengig av prosjektets størrelse og omfang. Festspillene i Nord-Norge fullfinansierer ikke prosjekter, det oppfordres derfor til å søke supplerende midler. Festspillene kan bistå med rådgivning i forbindelse med søknadsarbeid. Vi aksepterer prosjekter rettet mot alle målgrupper, men prosjekter rettet mot barn og unge oppfordres særlig til å søke. Halvparten av midlene utbetales i 2023, resten etter fullført premiere i 2024. Kunstnere fra alle praksiser kan søke: Musikk, teater, dans, sirkus og visuell kunst etc. Vurdering og utvelgelse av prosjekter planlegges gjennomført i løpet av august/september 2022. 

Årets fokusområder

I vurderingen av aktuelle prosjekter vil vi prioritere prosjekter som befatter seg med følgende fokusområder:

  • Sjangeroverskridning
  • Miljø og bærekraft
  • Kunstnerkollektiver
  • Regionalt eller internasjonalt samarbeid
  • Tematisk og formmessig fremtidsrettet 
  • Barn og unge som målgruppe

Det er ikke nødvendig å oppfylle alle punktene på listen. I vurderingen av aktuelle prosjekter vil regionale eller internasjonale turneambisjoner tillegges vekt.

Slik søker du

Du søker gjennom søknadskjema her: https://form.arkon.no/?id=7195&key=KJPz13

Selve søknaden kommer frem i vedleggene. Obligatoriske vedlegg er kort prosjektbeskrivelse og enkelt budsjett. Annet materiale som CV, bilder eller annet kan legges ved om ønskelig. 

I prosjektbeskrivelsen er det viktig at prosjektets motivasjon og visjon tydeliggjøres: Hvorfor dette prosjektet og hvorfor akkurat nå? Hva ønsker du å oppnå med prosjektet og hva går det ut på? Her kan du også beskrive hvordan prosjektet relaterer til årets fokusområder. Kunstnere som er tilknyttet prosjektet skal presenteres. 

Budsjettet kan være enkelt, men må gi innsikt i finansieringen av prosjektet i tillegg til de eventuelle produksjonsmidlene fra Festspillene. Hvordan midlene i hovedtrekk skal anvendes må komme frem av budsjettets utgifter.

*Mer enn to kunstnerisk ansvarlige

Open call ordningen er støttet av Talent Norge og Sparebank1 Nord-Norge. 

For spørsmål, kontakt produsentteamet:

Elisabeth Jansen / produsent for musikk: elisabeth.jansen@festspillnn.no

Eirin Lindtner Storesund / produsent for scenekunst: eirin.lindtner@festspillnn.no