Open Call

OPEN CALL 2023-2025 

Festspillene i Nord-Norge inviterer kunstnere fra alle praksiser til å søke om co-produksjon gjennom vårt Open Call-program. Gjennom programmet ønsker vi å tilrettelegge for kunstneriske prosesser i dialog med det internasjonale kunstfeltet. Prosjektet vil ha sin premiere under Festspillene i Nord-Norge 2025.  

Søknadsfrist: 10. september 2023 

Programmet strekker seg over en 2 års periode og har fysiske så vel som digitale treffpunkter. Med dette programmet ønsker vi å legge til rette for langsiktige og forutsigbare prosesser for kunstnere med tilknytning til Nord-Norge. Opptil tre prosjekter vil basert på søknad og intervjuer bli valgt ut. Hvert prosjekt vil bli tildelt en internasjonal mentor fra Festspillenes nettverk. Vi utlyser vår Open Call i samarbeid med Talent Norge og Sparebank1 Nord-Norge. Dette betyr at kunstnerne som blir en del av vårt Open Call-program også blir en del av et nasjonalt nettverk av talentordninger. Søkere må bo, har opprinnelse fra eller arbeide i Nord-Norge.  

Som Open Call-kunstner får du: 

Co-produksjonsstøtte på opptil 150 000 kr 

Dekket tekniske kostnader, reise og opphold for opptil 10 pers i forbindelse med premiere 

Mentor som følger deg og prosjektet ditt fra innvilget søknad til premiere 

Et kollegium i form av andre kunstnere aktive i Open Call-programmet og talentsatsninger i Nord-Norge for øvrig 

Invitasjon til fagsamlinger i regi av nordnorsk klynge 

Tilbud om veiledning fra Festspillenes produsent i forbindelse med søknader 

Tilbud om coaching fra Talent Norge 

Tett oppfølging av Festspillenes produksjonsteam frem mot premiere 

Kunstnere fra alle praksiser kan søke: Musikk, teater, dans, sirkus, visuell kunst etc. Vi aksepterer prosjekter rettet mot alle målgrupper, men prosjekter rettet mot barn og unge oppfordres særlig til å søke. Som festival verdsetter vi kunst som har et bevisst forhold til sitt publikum - hvem de er, hva de skal få oppleve og effekten kunst har på sitt publikum.  

Fra søknad til premiere 

I vurderingen av aktuelle prosjekter vil prosjekter som befatter seg med en eller flere av følgende fokusområder bli prioritert: 

Sjangeroverskridning 

Unge nyetablerte kunstnere 

Regionalt eller internasjonalt samarbeid 

Tematisk og formmessig fremtidsrettet  

Barn og unge som målgruppe 

Alle søknader vurderes av direktør og produsent i Festspillene. Et utvalg av de innsendt prosjektene tas videre til vurdering av fagjury bestående av tre eksterne kulturaktører. Et utvalg prosjekter innkalles så til intervju. Vi ber søkere om å vurdere nytten de vil ha av Open Call-programmet i søknaden. Svar på søknad kan forventes i løpet av oktober. Mentor velges i samråd med direktør. Frem mot premiere vil kunstner og mentor treffes digitalt, samt fysisk under samlinger arrangert av Festspillene. Ett av de fysiske møtene vil finne sted under Kulturnatt i Harstad oktober 2024, hvor kunstnerne vil ha arbeidsvisninger åpne for publikum. Prosjektet vil ha premiere under Festspillene i Nord-Norge 2025. Festspillene i Nord-Norge fullfinansierer ikke prosjekter, det oppfordres derfor til å søke supplerende midler.  

Kunstnere som tas opp i programmet forventes å delta fysisk på følgende:  

Open Call samling under Kulturnatt i Harstad, 19. – 22. oktober 2023 

Talentakademi under Festspillene i Norge-Norge, 24.-27. juni 2024 

Arbeidsvisning under Kulturnatt i Harstad, oktober 2024 

Urpremiere + talentakademi under Festspillene i Nord-Norge, juni 2025 

Reise og opphold dekkes av programmet. I tillegg til møteplassene nevnt ovenfor, inviteres kunstnerne til fagsamlinger i regi av nordnorsk klynge – et nordnorsk nettverk for alle talentsatsningene i landsdelen.  

Slik søker du 

Du søker gjennom søknadskjema her: : https://form.arkon.no/?id=9907&key=KJqqoy

Fyll ut skjemaet og last opp prosjektbeskrivelse, budsjett og annen relevant info som vedlegg. I prosjektbeskrivelsen er det viktig at prosjektets motivasjon og visjon tydeliggjøres: Hvorfor dette prosjektet og hvorfor akkurat nå? Søknaden må inkludere:  

Søkers tilknytning til Nord-Norge 

Prosjektets kobling til en eller flere av utlysningens fokusområder 

Prosjektbeskrivelse som skisserer prosjektets visjon, motivasjon og målgruppe  

Budsjett som oppgir forventede inntekter og utgifter 

CV/informasjon om prosjektets utøvere og evt. produksjonsapparat 

Beskrivelse av nytteverdien av Open Call-programmet for søker 

 

For spørsmål, kontakt produsent Eirin Lindtner Storesund på eirin.lindtner@festspillnn.no  

 

Open Call-programmet er støttet av Talent Norge og Sparebank1 Nord-Norge.